ดูหนังออนไลน์
Business

อยากได้เงินเดือนดี เลือกเรียน ‘ไอที ดิจิทัล’ อาชีพค่าตัวแพง ปี 64

ไอที ดิจิทัล อาชีพค่าตัวแพง ปี 2564 จ๊อบส์ ดีบี เปิดรายงานฉบับล่าสุด เผย 10 สายงานที่ตลาดต้องการ จับตา แบงก์กิ้ง เทเลคอม แซงขึ้นชาร์ตหลังทรานส์ฟอร์ม

นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 (Salary Report 2021) พบว่า ไอที ดิจิทัล อาชีพค่าตัวแพง ปี 2564 จากข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำสุด – สูงสุดแบ่งตามประเภทงาน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหาร

ไอที ดิจิทัล อาชีพค่าตัวแพง

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ผนวกกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน ส่งผลเป็นวงกว้างทำให้ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ต้องหันมาประยุกต์และปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งเติบโตไปพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันให้ธุรกิจก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

แนวโน้มดังกล่าว ทำให้ความต้องการในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการจ่ายผลตอบแทน เพื่อดึงดูดคนทำงานเพิ่มมากขึ้นในสายเฉพาะทาง โดยพบว่างานไอที เป็นสายงานที่มียอดตำแหน่งงานเปิดรับสูงสุดอันดับหนึ่งอีกด้วย

10 อันดับสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

 • สายงานไอที คิดเป็น 19%
 • สายงานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ คิดเป็น 17%
 • สายงานวิศวกรรม คิดเป็น 10%
 • สายงานการตลาด และประชาสัมพันธ์ คิดเป็น 8%
 • สายงานบัญชี คิดเป็น 7%
 • สายงานธุรการ และงานทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 7%
 • สายงานธนาคาร คิดเป็น 5%
 • สายงานการผลิต คิดเป็น 3%
 • สายงานขนส่ง คิดเป็น 3%
 • สายงานบริการเฉพาะทาง คิดเป็น 2%

ข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำที่สุด-สูงที่สุด 

ระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level)

 • สายงานไอที มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 23,225 ถึง 41,122 บาท
 • สายงานบริการเฉพาะทาง ระหว่าง 22,872 ถึง 39,331 บาท
 • สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 22,785 ถึง 38,612 บาท
 • สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 21,945 ถึง 37,320 บาท
 • สายงานอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 21,599 ถึง 35,283 บาท
 • สายงานวิศวกรรม ระหว่าง 21,406 ถึง 35,571 บาท
 • สายงานธนาคาร ระหว่าง 21,036 ถึง 37,623 บาท
 • สายงานประกันภัย ระหว่าง 21,025 ถึง 34,860 บาท
 • สายงานจัดซื้อ ระหว่าง 20,829 ถึง 33,442 บาท
 • สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 20,524 ถึง 32,589 บาท

ระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level)

 • สายงานอีคอมเมิร์ซ มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 36,857 ถึง 64,787 บาท
 • สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 36,541 ถึง 67,134 บาท
 • สายงานไอที ระหว่าง 36,522 ถึง 66,920 บาท
 • สายงานบริการเฉพาะทาง ระหว่าง 35,962 ถึง 63,888 บาท
 • สายงานประกันภัย ระหว่าง 35,802 ถึง 63,790 บาท
 • สายงานบัญชี ระหว่าง 35,252 ถึง 58,403 บาท
 • สายงานธนาคาร ระหว่าง 35,124 ถึง 64,460 บาท
 • สายงานขนส่ง ระหว่าง 35,049 ถึง 55,624 บาท
 • สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 35,037 ถึง 59,943 บาท
 • สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล ระหว่าง 34,919 ถึง 56,372 บาท

ระดับผู้จัดการ (Manager Level)

 • สายงานประกันภัย มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 55,762 ถึง 90,716 บาท
 • สายงานไอที ระหว่าง 54,435 ถึง 93,324 บาท
 • สายงานธนาคาร ระหว่าง 52,993 ถึง 94,481 บาท
 • สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 52,353 ถึง 94,607 บาท
 • สายงานบริการเฉพาะทาง ระหว่าง 52,274 ถึง 90,941 บาท
 • สายงานบัญชี ระหว่าง 52,061 ถึง 86,158 บาท
 • สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล ระหว่าง 51,803 ถึง 85,079 บาท
 • สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยพัฒนา ระหว่าง 51,615 ถึง 88,427 บาท
 • สายงานขนส่ง ระหว่าง 51,302 ถึง 80,680 บาท
 • สายงานวิศวกรรม ระหว่าง 51,237 ถึง 84,776 บาท

ไอที ดิจิทัล อาชีพค่าตัวแพง

ระดับผู้บริหาร (Top Level)

 • สายงานบริการเฉพาะทาง มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 113,563 ถึง 164,071 บาท
 • สายงานอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 113,271 ถึง 161,588 บาท
 • สายงานธนาคาร ระหว่าง 112,917 ถึง 165,114 บาท
 • สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยพัฒนา ระหว่าง 109,726 ถึง 160,753 บาท
 • สายงานการผลิต ระหว่าง 109,566 ถึง 161,045 บาท
 • สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 106,630 ถึง 158,478 บาท
 • สายงานไอที ระหว่าง 105,135 ถึง 160,033 บาท
 • สายงานบัญชี ระหว่าง 104,978 ถึง 159,970 บาท
 • สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล ระหว่าง 104,714 ถึง 156,134 บาท
 • สายงานวิศวกรรม ระหว่าง 102,298 ถึง 153,763 บาท

จากรายงานอัตราเงินเดือนข้างต้น พบว่า สายงานไอที-ดิจิทัล ทุกระดับงานไต่อันดับขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 จากอันดับ 3

อีกทั้งระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) และ ระดับผู้บริหาร (Top Level) ที่ติดโผสายงานหน้าใหม่ที่มีเงินเดือนสูง จากที่เคยอยู่ในอันดับ 13 และ 12 ตามลำดับ ในเวลาเพียงสองปี ตอกย้ำให้เห็นถึงความต้องการคนทำงานจากผลของการปฏิรูปและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)

ไอที ดิจิทัล อาชีพค่าตัวแพง

นอกจากนี้ยังมีอีกสองสายงานที่น่าจับตามอง ได้แก่ สายงานโทรคมนาคม ที่ขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 5 ในระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) และ ระดับผู้จัดการ (Manager Level) สายงานธนาคาร ที่ปรับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของรายงานในทุกระดับงาน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของทั้งสองสายงาน หลังการปฏิรูป และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่นกัน

จ๊อบส์ ดีบี ยังได้มีการแนะถึง 3 ทักษะใหม่ ที่คนทำงานต้องมีในยุคนิวนอร์มอล ได้แก่ ทักษะความรู้ด้านไอที, ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการรู้จักและเข้าใจตัวเอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT