ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่ ‘วัดสมเด็จ’ สังขละบุรี กาญจนบุรี

วัดสมเด็จ ตั้งอยู่ที่บ้านไหล่น้ำ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวักาญจนบุรี เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ในวัดจะมีศาลาการเปรียญอยู่ด้านหน้า ถัดไปเป็นโบสถ์ เจดีย์ และที่ด้านหลังเป็นพระนอน ที่ด้านนอกบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนอีกฟาก จะมีศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ วัดแห่งนี้เกิดขึ้นจากคำปรารภของสมเด็จพระวันรัต แห่งวัดบวรนิเวศวิหารที่ได้กล่าวกับ หลวงพ่ออุตตมะ ครั้งที่เดินทางมาสังขละบุรีเมื่อปี 2509 ว่าสถานที่แห่งนี้ทำเลดีเหมาะแก่การสร้างวัด ซึ่งต่อมาจึงได้เกิดเป็นวัดแห่งนี้ขึ้นและตั้งชื่อวัด ตามสมณศักดิ์ของสมเด็จพระวันรัตว่า “วัดสมเด็จ” เจดีย์ เป็นเจดีย์รูปทรงมอญ สร้างขึ้นโดยพระราชอุดมมงคล(หลวงพ่ออุตตมะ)พระนอน เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพาน


วัดสมเด็จแห่งนี้ตั้งชื่อตามสมณศักดิ์ของพระ สมเด็จพระวันรัต  วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งท่านมาที่นี่ราวปี พ.ศ.2509 และได้ปรารภกับหลวงพ่ออุตตมะว่า เนินแห่งนี้เป็นทำเลดีที่เหมาะแก่การสร้างวัด วัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในเวลาต่อมา โดยตั้งอยุ่ที่บ้านไหล่น้ำ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี หากขับรถไปจากอำเภอทองผาภูมิเข้าสู่อำเภอสังขละบุรี วัดจะตั้งอยู่บริเวณเนินซ้ายมือก่อนถึงที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และแปลกตาแก่นักท่องเที่ยว

ศาลาการเปรียญวัดสมเด็จ รูปทรงแบบมอญ สร้างขึ้นโดยพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมศาสนพิธีของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวไทยรามัญ และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเจดีย์วัดสมเด็จ เป็นเจดีย์รูปทรงแบบมอญ สร้างขึ้นโดยพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) และทำการยกฉัตรเจดีย์เมื่อแรม 3 ค่ำ เดือน 4 ในวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2544พระนอน เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน บรรทมตะแคงขวา หลับพระเนตร ฝ่าพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียร ข้อพระพาหาขวาวางอยุ่บนพระเขนย พระการซ้ายวางทาบไว้บนพระปรัศว์ พระบาทซ้ายซ้อนบนพระบาทขวา เหยียดปลายพระบาทเสมอกันทั้งสองข้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

PRASERT THEPSRI