ดูหนังออนไลน์
Business

เคาะแล้ว! จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 13 หอมมะลิยังได้สูงสุด

จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 13 รอบเก็บเกี่ยววันที่ 25-31 มกราคม 2564 ได้รับชดเชยครบทั้ง 5 ชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลิรับสูงสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 13 แล้ว

จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 13

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 13 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวัน ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ วันที่ 25-31 มกราคม 2564

การจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 13 ยังคงจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว โดยเป็นการจ่ายชดเชย 13 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิด ยังมีราคาต่ำกว่า ราคาที่ประกันรายได้

ขณะที่ ผลการพิจารณา จากราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ มีส่วนต่างที่ต้องจ่าย ดังนี้

 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 12,600.66 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่าย ตันละ 2,399.34 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,046.73 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,953.27 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,681.12 บาท มีส่วนต่างตันละ 318.88 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,902.33 บาท มีส่วนต่างตันละ 97.67 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,466.62 บาท มีส่วนต่างตันละ 533.38 บาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ในส่วนของเกษตรกร จะได้รับเงินส่วนต่าง โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 13 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 33,590.76 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 31,252.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 9,566.40 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 2,441.75 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 8,534.08 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT