ดูหนังออนไลน์
Business

สมุทรสาคร ปิดตลาดกลางกุ้งยาวถึง 15 ก.พ. เริ่มคลายล็อกห้าง ร้านอาหาร

จังหวัดสุมทรสาคร สั่งปิดตลาดดลางกุ้งต่อถึง 15 กุมภาพันธ์ แต่เริ่มคลายล็อก ร้านอาหาร ห้าง วันนี้ยอดโควิดยังพุ่ง 814 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 43 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ให้ปิดต่อตลาดกลางกุ้ง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตลาดกลางกุ้ง

1. ห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้ง และสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่จะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุม และป้องกันการแพระบาดของโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

2. ให้ปรับปรุงอาคาร หรืออาคารที่พักอาศัย ในตลาดกลางกังจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะต้องทำการตรวจสอบซึ่ง อย่างน้อยความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัย ให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพัก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้มีการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ซ้ำอีก

3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการ
โรคติตต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจรณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการกิจการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตาม พ.รบ.โรคติดต่อ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.กฉุกเฉิน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 44 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญเรื่องการปิดสถานที่ และคลายล็อกบางสถานที่ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

สถานที่ที่ยังให้ปิดบริการต่อ ได้แก่ สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงที่ซ้อมชนไก่, สนามเด็กเล่น, สนามกีฬา, สนามมวย, สถานศึกษ, สถานบริการ สถานบันเทิง, สวนสนุก, ร้านเกม, สระว่ายน้ำ, ศูนย์พระเครื่อง, นวด ฟิตเนส, กิจการอาบน้ำ, การแสดงในที่สาธารณะ, สถานบริการสักผิวหนัง, ลานสเกต, โรงภาพยนตร์, สนามกอล์ฟ, บ่อตกปลา ตกกุ้ง, สถานีขนส่ง

อย่างไรก็ตาม ได้คลายล็อกให้ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการนั่งทานในร้านได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00น. เช่นกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับสถานการณ์โควิด จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. พบ ผู้ป่วยรายใหม่ 814 ราย รวมติดเชื้อสะสม 11,343 ราย

แบ่งเป็นค้นหาเชิงรุก 782 ราย คนไทย 89 ต่างชาติ 693 ในโรงพยาบาล คนไทย 16 ต่างชาติ 16 รวมติดเชื้อสะสม 11,343 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 9671 ราย โดยเป็นคนไทย 873 ราย ต่างชาติ 8,798 ราย ใน รพ. 1,672 ราย โดยเป็นคนไทย 977 ราย ต่างชาติ 695 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 834 ราย รักษาหายวันนี้ 57 ราย สะสม 1,158 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT