ดูหนังออนไลน์
Business

‘ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า’ เปิด-ปิดเวลาเดิมเริ่มพรุ่งนี้

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยถึงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เรื่องมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านสะดวกซื้อ  เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับมาตรการผ่อนคลาย ให้สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยนั้น ผู้ประกอบการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านค้าต่างๆจะกลับมาให้บริการลูกค้าตามปกติ ตามกำหนดเวลา เปิด-เปิดของศูนย์การค้าตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

ทุกศูนย์การค้า ตลอดจนห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ ยังคงให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะยกระดับมาตรการการคัดกรองและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight