ดูหนังออนไลน์
Stock

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 ราย ฐานทำธุรกิจ ‘โบรกเกอร์’ ไม่มีใบอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 รายต่อ ปอศ. ฐานทำธุรกิจ “โบรกเกอร์” ไม่มีใบอนุญาต หากผิดจริงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ได้แก่

  • บริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส)
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด (บลน. บรอดเกท) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
  • นายอีแอน เฟรดดริก แม็คอินไทร์ (นายอีแอน) กรรมการผู้จัดการของทั้ง 2 บริษัท

ก.ล.ต กล่าวโทษ โบรกเกอร์

จุดเริ่มต้นมาจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแส และต่อมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าบริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์สและนายอีแอน มีพฤติกรรมร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

โดยพบการให้คำแนะนำลูกค้าเพื่อให้ลงทุนในหลักทรัพย์ การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บัญชีรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย เอกสารการนัดพบลูกค้า บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และรายการค่าธรรมเนียมการลงทุน โดยพบว่า บลน. บรอดเกท เป็นผู้สนับสนุนโดยการยินยอมให้ใช้ชื่อและอีเมลของบริษัทในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกระทำของบุคคล 3 ราย ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อ ปอศ.

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2237-7535 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบ และลงทุนเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำการชักชวนให้ลงทุนว่าได้รับอนุญาตให้บริการในตลาดทุนหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ภายใต้หัวข้อ SEC Check First และแจ้งเบาะแสไปยัง SEC Help Center โทร. 1207 หรือ [email protected] เพื่อการตรวจสอบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team