ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ถามกันมามาก! ‘นพ.ยง’ ตอบลงชื่อ ‘วัคซีนโควิด’ ดีไหม

ถามกันมามาก! ‘นพ.ยง’ ตอบลงชื่อ ‘วัคซีนโควิด’ ดีไหม ชี้วัคซีนที่จะนำมาใช้ทุกตัว ได้ผ่านการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในประชากรหมู่มากมาแล้ว

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ “โควิด-19” โดยระบุว่า โควิด 19 วัคซีน มีการถามกันมากจะลงชื่อวัคซีนดีไหม หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด 19 หนีไม่พ้นที่จะต้องวัคซีน

โรคทุกโรคที่ป้องกันได้ ควรป้องกัน ในทำนองเดียวกัน ไวรัสโควิด- 19 ไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปได้

การป้องกันตนเองและผู้อื่น นอกจากวิถีชีวิตใหม่แล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีน ในขณะนี้วัคซีนมีไม่เพียงพอ ในทุกประเทศ กว่าจะเพียงพอน่าจะถึงปีหน้า วัคซีนที่จะนำมาใช้ทุกตัว ได้ผ่านการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในประชากรหมู่มากมาแล้ว ในเมื่อขณะนี้วัคซีนไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการให้วัคซีน

บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ไว้ต่อสู้กับการระบาดของโรคจึงมีความจำเป็นสูงสุด แล้วจึงมาเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้สูงอายุที่จะมีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค

วัคซีนที่จะมามีเพียงน้อยนิดในเดือนหน้า และคงต้องรอจนกว่าจะได้วัคซีนจำนวนมากเข้ามา

การลงชื่อวันนี้ ก็คงยังไม่ได้ฉีดในเร็ววันนี้

การนำวัคซีนเข้ามาใช้ ได้คำนึงแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่า การเกิดอันตรายหรืออาการข้างเคียง ของวัคซีนมากมาย

นอกจากช่วยป้องกันตัวเราแล้ว ยังช่วยป้องกันผู้อื่น หรือบุคคลใกล้ชิดเราด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK