ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เลี่ยงโควิด มท. เลื่อนเวลาทำบัตรประชาชน ถึง 30 เม.ย. 64

มท. ขยายเวลา ขอ – เปลี่ยน บัตรประชาชน ถึง 30 เมษายน 2564 ลดการแพร่ระบาดโควิด จากกำหนดเดิมต้องทำบัตร เปลี่ยนบัตรภายในหกสิบวัน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฯ และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบาย ศบค. และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ขอรับบริการ จึงใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

“ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่อยู่ในกิจกรรมแออัด ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง และหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้โดยเร็วที่สุด” รมว.มหาดไทย กล่าว

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT