ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นพ.ยง’ เผย 1 ปีที่ผ่านมา เราวิ่งมาราธอนมาครึ่งทางแล้ว

“นพ.ยง” เผย “โควิด” 1 ปีผ่านไป เราวิ่งมาราธอนมาถึงครึ่งทางแล้ว เชื่อน่าจะผ่านจุดสูงสุด และกำลังวิ่งในครึ่งทางหลัง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “โควิด-19” 1 ปี ผ่านไป เราวิ่งมาราธอนมาถึงครึ่งทางแล้ว เราน่าจะผ่านจุดสูงสุด และกำลังวิ่งในครึ่งทางหลัง ใน 1 ปี ที่ผ่านมาสรุปได้ว่า

  1. โควิด-19 เป็น โรคระบาดที่รุนแรง และกว้างขวางทั่วโลกในรอบ 100 ปี นับจากไข้หวัดใหญ่สเปน
  2. โรคได้ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก พบในทุกประเทศเริ่มจากอู่ฮั่น
  3. ทางตะวันตก ระบาดมากกว่าทางตะวันออก ทั้งนี้เพราะทางตะวันออก น่าจะกลัวตาย มากกว่าทางตะวันตก มีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
  4. ไม่ว่าจะปิดประเทศหรือไม่เปิดประเทศ เศรษฐกิจตกต่ำกันถ้วนหน้า การเดินทางระหว่างกันและกันลดลง
  5. ความรุนแรงของโรค จะพบในผู้สูงอายุ และมีปัจจัยเสี่ยงในเด็ก ความรุนแรงน้อยกว่าผุ้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
  6. อัตราตายโดยเฉลี่ยประมาณ 2% หรือน้อยกว่า หลังจากที่ทั่วโรคมีรายงาน 100 ล้านคน เชื่อว่ามีผู้ป่วยอาการน้อย หรือไม่มีอาการตกสำรวจ จำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 2.1 ล้านคน
  7. ประมาณหนึ่งในสาม การติดเชื้อเป็นแบบไม่มีอาการ จึงยากต่อการควบคุมโรค
  8. วิถีชีวิตใหม่ (new normal) ได้มีแนวทางปฏิบัติจนคุ้นเคย ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ กำหนดระยะห่าง
  9. ผลของวิถีชีวิตใหม่ ทำให้โรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างมาก
  10. เราเริ่มเห็นแสงในการควบคุม หลังจากการพัฒนาวัคซีน และนำไปใช้ได้จริง โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม จนปัจจุบัน มีการฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 60 ล้านโดส

ติดตามข้อต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK