ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โรงงานสมุทรสาคร ปูพรมตรวจเจอโควิดแล้วกว่า 70 โรงงาน หวังพลิกพื้นที่สีเขียว

โรงงานสมุทรสาคร เจอติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 70 โรงงาน หลัง สธ. ไล่ปูพรมตรวจเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลาง เล็ก เร่งเปลี่ยนพื้นที่สีเหลืองเป็นสีเขียว

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า สถานการณ์โรคโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร พบว่า จากการระดมทีมไล่ตรวจ โรงงานสมุทรสาคร โดยปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหา และแยกผู้ติดเชื้อ เข้าสู่ระบบการรักษา ล่าสุดจากผลการตรวจ พบ 70 กว่าโรงงาน ที่มีการติดเชื้อโควิด ของพนักงานในโรงงาน

โรงงานสมุทรสาคร

ทั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่า 10% ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีเหลือง ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ มักมีการติดเชื้อมากกว่า 10% ถือเป็นพื้นที่สีแดง พบประมาณเกือบ 10 โรงงาน โดยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง เป็นหลัก

จากการไล่ตรวจโรงงานดังกล่าว มีเป้าหมายจะเปลี่ยนโรงงานที่เป็นพื้นที่สีเหลือง ซึ่งตรวจพบโรงงาน มีอัตราติดเชื้อน้อยกว่า 10% ให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะอ้อมน้อย กระทุ่มแบน ที่พบติดเชื้อรวมเพียง 3 โรงงาน โดยออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค เพื่อลดการติดเชื้อในโรงงาน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค คือ พยายามให้ทุกพื้นที่มีผู้ติดเชื้อน้อยลง เป็นพื้นที่สีเขียว คือ โรงงานไม่มีการติดเชื้อกลับมาให้มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่สีเหลือง ที่มีอัตราการติดเชื้อน้อย ซึ่งบางพื้นที่ มีโรงงานติดเชื้อเพียงไม่กี่แห่ง เช่น อ.อ้อมน้อย  มีโรงงานติดเชื้อ 2 แห่ง หรือ อ.กระทุ่มแบน ที่มีโรงงานติดเชื้อ 1 แห่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการติดเชื้อภายในโรงงาน เนื่องจากมีการอยู่อย่างแออัด และรูปแบบการทำงาน ที่เอื้อให้เกิดการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อติดเชื้อ จึงมีโอกาสแพร่เชื้อต่อได้ ในที่ประชุมจึงได้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปประชุมหารือ ในการกำหนดมาตรการ ให้การควบคุมป้องกันโรค มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่จะนำเข้ามาล็อตแรกนั้น จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่จะมีการให้วัคซีน ในกลุ่มเสี่ยงก่อน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

ด้านนายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 959 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 937 ราย แบ่งเป็น จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 848 ราย จากการเฝ้าระวัง และระบบบริการ 89 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 22 ราย

ส่วนการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 26 มกราคม 2564) มีผู้ติดเชื้อสะสม 10,409 ราย หายป่วย 6,952 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 3,442 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย

สำหรับแนวโน้มผู้ติดเชื้อในประเทศ ในระลอกใหม่ หากไม่นับ จ.สมุทรสาคร ถือว่ายังคงตัว สามารถควบคุมได้เป็นไปตามคาดการณ์ ไม่ล้นระบบบริการ

จากข้อมูลผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ พบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งร้อยละ 65 พบในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเชื่อมโยงกับกรณีสมุทรสาคร รองลงมาคือ การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 18

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT