ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี! โมเดอร์นา ประกาศ ‘วัคซีนโควิด’ รับมือไวรัสกลายพันธุ์ได้

“โมเดอร์นา” ประกาศข่าวดี “วัคซีนต้านโควิด” ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมา  อาจป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษได้มากกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ แต่ผลการทดสอบยังไม่ได้ข้อสรุป และต้องวิจัยเพิ่มเติม

บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ของสหรัฐเปิดเผยว่า วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษ และแอฟริกาใต้ได้ ท่ามกลางความกังวลที่ว่า การกลายพันธุ์ของไวรัสดังกล่าวจะทำให้วัคซีนที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ผล

อย่างไรก็ดี โมเดอร์นาพบว่า ไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้นั้น ทำให้ระดับการตอบสนองของแอนติบอดี หรือภูมิต้านทาน ลดลง เมื่อเทียบกับไวรัสกลายพันธุ์ในอังกฤษ ซึ่งมีระดับการตอบสนองของแอนติบอดีไม่ลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการฉีดวัคซีนโควิดจำนวน 2 โดส จะสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้

โมเดอร์นา จะทำการทดสอบฉีดวัคซีนกระตุ้นครั้งใหม่ที่เน้นป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้ โดยจะใช้วัคซีนกระตุ้นที่ต่อยอดมาจากวัคซีนเดิม ก็จะเป็นวัคซีนใหม่ที่คิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้โดยเฉพาะ

ในการวิจัยดังกล่าว โมเดอร์นาศึกษาจากตัวอย่างเลือดของผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบทั้ง 2 เข็ม จำนวน 8 คน พบว่าสารภูมิต้านทาน ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ ไม่ให้เข้าสู่เซลล์ได้บางส่วน และได้ผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ ที่พบในอังกฤษ มากกว่าการกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้

การค้นพบครั้งนี้มีขึ้น ท่ามกลางการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธุ์ในหลายประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษ อาจแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิมถึง 70%

ขณะนี้ผลการทดสอบดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด และยังต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทกำลังพิจารณาว่า การฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จากเดิมที่ต้องฉีดคนละ 2 เข็ม เพิ่มเป็น 3 เข็ม จะช่วยให้ร่างกายรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นหรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team