ดูหนังออนไลน์
Business

‘ออมสิน’ แจงคลิปลุงถอนเงิน 6 ล้าน ชี้พนักงานคุ้นเคยลูกค้า สั่งตักเตือนแล้ว

“ธนาคารออมสิน” ชี้แจงคลิปลุงถอนเงินสด 6 ล้าน ชี้พนักงานคุ้นเคยกับลูกค้าดี แต่สั่งตักเตือนการใช้คำพูดแล้ว

ตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหตุการณ์พนักงานธนาคารออมสินให้บริการลูกค้าที่มาถอนเงินสดจำนวน 6 ล้านบาท โดยผู้ถ่ายคลิประบุความเห็นส่วนตัวว่า พนักงานพูดไม่มีหางเสียงและเสียงดังกับลูกค้านั้น

ธนาคารออมสิน ลุงถอนเงิน คลิป

ธนาคารออมสินไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และขอชี้แจงดังนี้

1.ลูกค้าท่านที่ปรากฏในคลิปถูกถ่ายนั้น ได้เข้ามาใช้บริการที่สาขาห้วยขวาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินสดจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจําของสาขา และมีความคุ้นเคยกันดีกับพนักงาน โดยทางครอบครัวของลูกค้าได้ฝากฝังให้พนักงานสาขาช่วยระมัดระวังให้ด้วย หากลูกค้ามาถอนเงิน เนื่องจากไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน และป้องกันการถูกหลอกลวง ประกอบกับลูกค้าเป็นผู้สูงวัย มีข้อจํากัดในการได้ยินและความเข้าใจ การสนทนากันจึงเสียงดังกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารออมสินเขต และ ผู้จัดการสาขาห้วยขวาง เข้าเยี่ยมเยียนและทําความเข้าใจกับลูกค้า ซึ่งจากการพูดคุยกัน ลูกค้าเองจําไม่ได้ว่าไปที่สาขาในวันดังกล่าว และไม่ได้ติดใจใด ๆ ต่อ การให้บริการของธนาคาร

2.สําหรับกรณีที่ลูกค้าประสงค์ถอนเงินสดจํานวนมาก จําเป็นต้องแจ้งกับธนาคารล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเงินสด เนื่องจากแต่ละสาขาธนาคารมีการสํารองเงินสดเพื่อให้บริการลูกค้าทําธุรกรรมแต่ละวันในวงเงินจํากัด และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ ธนาคารได้กําชับพนักงานให้ระมัดระวังน้ำเสียงและการใช้คําพูดในการให้บริการลูกค้า โดยขอน้อมรับทุกความคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับของธนาคาร จึงขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ธนาคารออมสิน ชี้แจง คลิปลุงถอนเงิน

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินของดเผยแพร่ภาพและคลิปการเข้าพบเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team