ดูหนังออนไลน์
Stock

แอปแบงก์ล่ม คนแห่จองหุ้น OR วันแรก

แม้จะแนะนำว่าไม่ต้องรีบต้องรีบจองซื้อหุ้น OR แต่บรรดานักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจก็แห่เข้าแอปพลิเคชันของ 3 ธนาคาร เพื่อจองซื้อ ทำให้ในช่วงเริ่มเปิดให้จองซื้อไม่สามารถเข้าได้ 

OR

วันแรกเปิดจองหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาขชน) หรือ OR ผ่าน 3 แอปพิเคชัน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย ปรากฏว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก ทำให้ในช่วงเช้าที่เริ่มเปิดจอง ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ดังนี้

  • ราคาเสนอขาย 16-18 บาท โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว หรือ กรณีที่ได้รับจัดสรรไม่เต็มจำนวน เป็นต้น
  • เปิดจองซื้อวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)
  • จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้นและจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนขั้นต่ำครั้งละ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
  • การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะใช้วิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
  • การคืนเงิน หากไม่ได้รับการจัดสรร คาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 ก.พ. 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team