ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็คเลย! ‘ค่าคลอดบุตร-ค่าฝากครรภ์’ อัตราใหม่ประกันสังคม เริ่มใช้ปี 2564

เช็คเลย! “ค่าคลอดบุตร-ค่าฝากครรภ์” อัตราใหม่ของประกันสังคม เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กองทุนประกันสังคมได้ปรับเพิ่ม “ค่าคลอดบุตร” และ “ค่าฝากครรภ์” เป็นอัตราใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม

ในปี 2564 กองทุนประกันสังคมได้เพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท จากเดิม 13,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนหญิงจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง

แต่การรับประโยชน์กรณีการคลอดบุตรมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยก่วา 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตร

ค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม

นอกจากนี้กองทุนประกันสังคมได้เพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอและการคลอดบุตรเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้

1.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท

2.อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

3.อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

4.อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

5.อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team