ดูหนังออนไลน์
Business

สมาคมภัตตาคารไทย ยื่นนายกฯ ขอเปิดร้านนั่งทานถึง 5 ทุ่ม ชี้ยอดตกวูบ 70%

สมาคมภัตตาคารไทย วอนรัฐบาลต่อลมหายใจร้านอาหาร ขอเปิดนั่งในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม จากปัจจุบันให้เปิดแค่ 3 ทุ่ม ชี้กระทบจิตวิทยาลูกค้า ยอดขายวูบ 70%

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทย ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอความกรุณาผ่อนปรน ให้ร้านอาหารนั่งได้ถึงเวลา 23.00 น. หลังจากคำสั่งของ ศบค. ล่าสุด ที่อนุญาตให้ลูกค้านั่งทานในร้านอาหาร ได้ถึงเวลา 21.00น. เท่านั้น ส่งผลให้ยอดขายของร้านอาหาร ลดลงเฉลี่ยถึง 70%

สมาคมภัตตาคารไทย

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วยคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุดอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21:00 น. ซึ่งยังสร้างผลกระทบให้กับยอดขายของร้านอาหารตั้งแต่ระดับร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหารภัตตาคาร ในแง่ของจิตวิทยาและสภาพชีวิตการทํางานของลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่สะดวก และตัดสินใจไม่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ด้วยเงื่อนไขของเวลา

จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ภายใต้คําสั่งดังกล่าว ทําให้ยอดขายของร้านอาหาร หายไปไม่ต่ำกว่า 70% ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการดําเนินธุรกิจ และจะมีผลต่อการว่าจ้างงาน ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ซึ่งจะทําให้เกิดการเลิกว่าจ้างงาน พนักงาน และลดเงินเดือนของพนักงานอย่างแน่นนอน

ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการใด ๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME ใด ๆ เลยทั้งสิ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธ.ค. ผู้ประกอบการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่าย หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ สินค้าภาคการเกษตร

แต่จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารได้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถปฎิบัติตามมาตราการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจสอบมาตรฐานความ ปลอดภัยโดยตลอด ซึ่งจากการรายงานของ ศบค.ไม่มีผู้ติดโควิด ที่สาเหตุต้นกําเนิดมาจากร้านอาหารเลย

ผู้ประกอบการร้านอาหารมั่นใจเกิน 100% ว่า ไม่ได้เป็น และจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เพราะ เนื่องจากมูลเหตุดังต่อไปนี้

1. ทุกร้านสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

2. กลุ่มลูกค้าของร้านอาหาร เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 50%เป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกัน 30%เป็นกลุ่มพนักงานหรือกลุ่มหน่วยงานที่ทํางานร่วมกัน และอีก 20%เป็นกลุ่มลูกค้าเพื่อนสนิท ซึ่งทั้งหมดมีไทมไลน์ ที่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือสุ่มเสี่ยง

ดังนั้น ทางสมาคมภัตตาคารไทย จึงใคร่ขอความกรุณา ท่านนายกฯ-คณะกรรมการ ศบค.และผู้ว่าฯกทม. ได้โปรดผ่อนปรนให้ร้านอาหาร สามารถเปิดให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา 23.00 น. เพื่อเป็นการประคับประคองระบบเศรษฐกิจภาค SME ธุรกิจร้านอาหาร และพนักงานลูกจ้างให้มีชีวิตอยู่ได้ และยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ควบคู่กันไป ดังคําที่ว่า “Living Balance”

สมาคมภัตตาคารไทย ขอขอบคุณฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ให้ความกรุณาเห็นใจ เข้าใจ และสั่งการทันทีในวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา แต่จากการที่ได้ลงติดตามความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด สมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อในเวลาใกล้สิ้นเดือน สามารถสร้างยอดขายให้กระเตื้องขึ้นได้ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT