ดูหนังออนไลน์
Business

‘ขนส่ง’ เปิดสถิติยอดจดทะเบียน ‘รถป้ายแดง’ 2563 วูบ 14%

โควิด-19 ทุบความเชื่อมั่น “ขนส่ง” เปิดสถิติยอดจดทะเบียน “รถป้ายแดง” 2563 วูบ 14% รถเก๋ง-รถสาธารณะติดลบ แต่ตุ๊กตุ๊กเพิ่มสวนทาง

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศภาพรวมปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 พบว่า มีผู้นำรถใหม่ ป้ายแดง มาจดทะเบียน รวม 2,638,466 คัน ลดลงเฉลี่ย 14% เมื่อเทียบกับสถิติรถจดทะเบียนใหม่ย้อนหลัง 3 ปี

หากเปรียบเทียบเป็นรายปีจะพบว่า ลดลง 13.17% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,038,943 คัน, ลดลง 14.71% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,093,791 คัน และลดลง 13.98% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,067,278 คัน

ตัวเลขดังกล่าว คาดว่าส่วนหนึ่งเพราะความกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจครอบครองรถมากขึ้น

ป้ายแดง 2563

รองอธิบดี ขบ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนกการ จดทะเบียนรถ ใหม่ตามประเภทรถ พบว่า รถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มีสถิติดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 559,553 คัน ลดลงจากปีก่อน 22.63%
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการ จดทะเบียนรถ จำนวน 226,399 คัน ลดลงจากปีก่อน 16.45%
 • รถจักรยานยนต์ มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 1,681,437 คัน ลดลงจากปีก่อน 10.40%
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 28,962 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.05%

สำหรับสถิติรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พบว่า

 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่) มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 3,674 คัน ลดลงจากปีก่อน 53.82%
 • รถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 194 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.25%
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 2,273 คัน ลดลงจากปีก่อน 44.53%

ในส่วนของรถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสถิติดังนี้

 • รถโดยสารประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 2,404 คัน ลดลงจากปีก่อน 35.41%
 • รถโดยสารไม่ประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 3,676 คัน ลดลงจากปีก่อน 52.21%
 • รถโดยสารส่วนบุคคล มีสถิติการ จดทะเบียนรถ จำนวน 697 คัน ลดลงจากปีก่อน 18.95%
 • รถบรรทุกไม่ประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 34,019 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.63%
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 35,702 คัน ลดลงจากปีก่อน 5.22%

ป้ายแดง 2563 สถิติ

ทั้งนี้ จากสถิติรถจดทะเบียนใหม่ รถป้ายแดง ตลอดปี 2563 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 41,471,345 คัน

 • รถจักรยานยนต์สูงสุด จำนวน 21,396,980 คัน
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 10,446,505 คัน
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6,878,050 คัน
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 434,254 คัน
 • รถจักยานยนต์สาธารณะ 170,506 คัน
 • รถแท็กซี่ จำนวน 80,172 คัน
 • รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 151,547 คัน
 • รถบรรทุก จำนวน 1,173,801 คัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE