ดูหนังออนไลน์
Business

‘ผู้พิการ’ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ปลอดดอก บรรเทาโควิดระลอกใหม่ ถึง 31 มีนาคมนี้

ผู้พิการ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ ให้ยื่นกู้ได้ถึง 31 มีนาคมนี้ 

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะคนพิการ ที่ต้องประสบปัญหา กรมฯ จึงได้มีโครงการให้ ผู้พิการ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท  ต่อราย

ทั้งนี้ การกู้เงินกู้ฉุกเฉิน รายละ 10,000 บาท ดังกล่าว ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระ 2 ปี เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัดหรือเข้ามาที่ พก.ส่วนกลาง หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับ ขั้นตอนการพิจารณา ผู้ยื่นต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เมื่อยื่นขอแล้ว จะตรวจสอบว่าผู้ยื่นมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จากนั้น จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้ขอกู้ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาในที่ประชุมทุกเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team