ดูหนังออนไลน์
Business

กนอ. ไฟเขียว ขยายนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง 1,008 ไร่ รอลงทุนอีอีซี 3 แสนล้าน

กนอ. อนุมัติขยายพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 1,008 ไร่ รับลูกรัฐบาลตั้งเป้าลงทุนอีอีซี 3 แสนล้าน คาดดันลงทุนเพิ่มในนิคมฯ 32,176 ล้านบาท จ้างงาน 8,000 อัตรา 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.(บอร์ด กนอ.) มีมติอนุมัติให้ขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) เนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ พื้นที่อำเภอปลวกแดง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง โดยเป็นการขยายจากพื้นที่เดิมในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

อมตะซิตี้ ระยอง

โครงการดังกล่าวฯ จะรองรับนโยบายอีอีซีของทางรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ปี 2564 เป็น ปีแห่งการลงทุนอย่างเต็มที่ โดยวางเป้าหมายการลงทุนไว้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่อีอีซี ถือเป็นปัจจัยหลักต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่มุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ และเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุน

ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ 17 ประเทศในปี 2021 โดยอนาคตเศรษฐกิจของไทย จัดอยู่ในอันดับ 1 จากการที่นักลงทุนต่างชาติ  ให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดประเทศให้นักลงทุนเดินทางเข้ามาได้ จะมีนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่ และสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก

สมจิณณ์ พิลึก

สำหรับการขยายพื้นที่นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง ถือเป็นกลไกสำคัญ ในการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่ และทำการขาย ให้เช่าพื้นที่ได้ทั้งหมดภายใน 5 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 32,176 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8,000 อัตรา

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมซอฟแวร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT