ดูหนังออนไลน์
Business

‘จุรินทร์’ ไฟเขียวแผนพัฒนา 14 จังหวัดใต้ 650 โครงการ งบเฉียด 2 หมื่นล้าน

จุรินทร์ ดันแผนพัฒนาภาคใต้บูรณาการ งบประมาณปี 65 เฉียด 2 หมื่นล้าน มองยาวฟื้นหลังโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก แปรรูปสินค้าเกษตร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (21 ม.ค.) มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณา และเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดรับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ระดับผู้ปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

แผนดังกล่าว ได้มีการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาในระยะยาวหลังโควิด-19 มีกรอบวงเงิน 1.98 หมื่นล้านบาท สำหรับ 650 โครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ และสามกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน

ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น

สำหรับแผนงานและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วนั้น จะต้องเสนอให้ สำนักงบประมาณ พิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัติการภาคอื่น ๆ และกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 ที่ ครม.อนุมัติไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท

อนึ่ง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้แนวทางการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT