ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ผ่อนคลายแล้ว! เชียงใหม่ไฟเขียวขายเหล้าถึง 4 ทุ่ม ไร้ป่วยโควิด 8 วัน

เชียงใหม่ ปลดล็อกสถานบันเทิง อนุญาตให้ขายสุราได้ถึงเวลา 22.00 น. หลังไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 8 วันติดต่อกัน

วันนี้ (20 ม.ค.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในคำสั่ง อนุญาตให้สถานบันเทิงกลับมาให้บริการ และจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา 22.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 ม.ค.) แต่ยังคงมาตรการการคัดกรอง และเว้นระยะห่างในร้านอาหาร และสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัด

การผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่ มานาน 8 วันติดต่อกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คำสั่งดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหลายแห่ง พากันใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียว แจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่า จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง และจะจำหน่ายแอลกอฮอล์ถึง 22.00 น. ส่วนอาหารเปิดให้บริการถึงเวลา 00.00 น. เช่นเดิม

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จากการระบาดรอบใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงขณะนี้ มีจำนวนสะสม 23 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 9 ราย ที่เหลือยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 14 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อาการดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากผ่อนคลายสถานบันเทิงดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/3564  เห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัด หรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การเปิดดำเนินการ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดิน ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ทราบมติดังกล่าวแล้ว

สำหรับมาตรการขอความร่วมมือ งดให้มีตลาดนัด และถนนคนเดินนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน

โควิดเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team