ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จับตา กทม. จ่อ ผ่อนปรนมาตรการ ชงคณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณา 21 มกรานี้

กทม. จ่อ ผ่อนปรนมาตรการ กิจการ กิจกรรม บางประเภท ที่ประชุม ศบค.กทม. ชงคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณา 21  ม.ค. หลังผู้ประกอบการครวญ ย่ำแย่หนัก

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 12/2564 ได้หารือถึงการ ผ่อนปรนมาตรการ กิจการ กิจกรรม บางประเภท ที่ต้องปิดไปจากประกาศของ กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ จะนำเสนอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 21 มกราคม 2564 พิจารณาการผ่อนปรนมาตรการ หากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นควรให้ ผ่อนปรนมาตรการ หรือกำหนดให้มีมาตรการเสริม เพื่อป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

สำหรับการพิจารณา ผ่อนปรนมาตรการ ดังกล่าว สืบเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 ที่กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจการ กิจกรรม บางประเภทเป็นการชั่วคราว

อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต สถานที่ที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง สถานที่เจาะผิวหนัง เป็นต้น

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม เวลา 11.30 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 13 ราย โดยเป็นผู้ป่วย จากการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 4 ราย ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกเว้นเขตสะพานสูง และเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ

ขณะที่การดำเนินงานค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 ทั้งในส่วนของตลาด สถานประกอบการ และชุมชน โดยกลุ่มเสี่ยงสูงได้ Swab แล้วทั้งสิ้น 1,109 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำได้ตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย จำนวน 21,113 ราย รวมค้นหาเชิงรุกแล้วทั้งสิ้น จำนวน 22,222 ราย พบผู้ติดเชื้อจากสุ่มตรวจเชิงรุกทั้งสิ้น จำนวน 51 ราย

อย่างไรก็ดี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่พบก่อนหน้า มากกว่าผู้ติดเชื้อจากสถานบริการ ที่พบเป็นจำนวนมาก ในช่วงแรก ของการระบาดรอบใหม่ ที่ประชุมฯ จึงขอความร่วมมือประชาชน ให้ข้อมูลที่เป็นจริง อย่าปกปิดข้อมูล กับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค

นอกจากนี้ หากได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และเพื่อความปลอดภัย ของสังคมส่วนรวม

ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการ ร้านนวด สปา ได้เข้าร้องต่อภาครัฐ ถึงผลกระทบจากการปิดสถานบริการ ซึ่งรวมถึงร้านนวด และร้านสปา ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก พร้อมทั้งขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยการสูญเสียรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค การลดหย่อน หรือยกเว้นการจ่ายภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

พร้อมกันนี้ ยังรวมถึงการกำหนดมาตรการ ที่เอื้อประโยชน์ เพื่อให้กิจการนวด สปา สามารถเปิดดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการ พร้อมดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT