ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเลย! สรุปเงื่อนไข ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเยียวยา 2 เดือน ‘เราชนะ’

วันนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “เราชนะ” เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ โดยจ่ายเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนเกือบ 14 ล้านคนมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 รอบใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายจะกว้างกว่าโครงการคนละครึ่ง ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะรับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย รับจ้าง และเกษตรกร

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการเราชนะแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะภาครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ สรุป

เงื่อนไข “เราชนะ” จ่ายเยียวยาเข้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทั้งหมด จำนวนเกือบ 14 ล้าน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะ ซึ่งมีการวางเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้เงินเยียวยาจาก “เราชนะ” เท่าไหร่?

สำหรับวงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้เพิ่มเต็มๆ  7,000 บาท แต่จะถูกคิดรวมกับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ซึ่งจ่ายเป็นประจำทุกๆ เดือนอยู่แล้ว

โดยโครงการเราชนะจะ “เติมเงิน” ค่าซื้อสินค้าในบัตรฯ เพิ่มให้ครบ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งหมด 7,000 บาท ดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้เพิ่ม 5,400 บาท

ตามปกติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับค่าซื้อสินค้าฯ 800 บาทต่อเดือน แต่รัฐบาลจะเติมความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะให้อีก 2,700 บาทต่อเดือน ส่งผลให้วงเงินค่าซื้อสินค้าฯ เพิ่มเป็น 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

โดยรัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือสรุปแล้วได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากปกติ 5,400 บาท ในช่วงเวลา 2 เดือนข้างหน้า

  • กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 ต่อปี ได้เพิ่ม 5,600 บาท

ตามปกติผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้จะได้รับค่าซื้อสินค้าฯ 700 บาทต่อเดือน แต่รัฐบาลจะเติมความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะให้อีก 2,800 บาทต่อเดือน ส่งผลให้วงเงินค่าซื้อสินค้าฯ เพิ่มเป็น 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

โดยรัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือสรุปแล้วได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากปกติ 5,600 บาท ในช่วงเวลา 2 เดือนข้างหน้า

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ

เริ่มโอนเงินเมื่อไหร่?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะโอนเงินเป็นรายสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จากนั้นผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะทุกๆ วันศุกร์ จนครบ 8 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการจับจ่ายใช้สอย

  • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26
  • เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

 

เงินสดได้ไหม?

ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้วงเงินในบัตรฯ ซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น

 

แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหน?

การใช้วงเงินในโครงการเราชนะจะคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง คือสามารถใช้วงเงินได้ที่ร้านค้าไม่ใช่นิติบุคคล ดังนี้

  • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ
  • ผู้ประกอบการภาคบริการ ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านซักรีด และภาคขนส่งสาธาระ ได้แก่ แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถเมล์ฯ ร่วมบริการ รถไฟฟ้า

 

ใช้วงเงินได้ถึงเมื่อไหร่?

วงเงินจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นวงเงินจะตัดทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team