Economics

‘ส.อ.ท.’ คาดยอดขายรถยนต์ปีนี้อาจทะลุ 1 ล้านคัน

“ส.อ.ท.” คาดยอดขายรถยนต์ปีนี้อาจทะลุ 1 ล้านคัน หลังยอดขาย 9 เดือนแรกอยู่ที่ 7.46 แสนคัน ส่วนยอดผลิตรวมปีนี้คาดทะลุเป้า

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่าตลอดปีนี้ อาจมียอดขายทะลุ 1 ล้านคัน จากเป้าหมายล่าสุดตั้งยอดขายไว้ที่ 980,000 คัน เพราะยอดขายดีต่อเนื่องจากเศรษฐกิจดี โดยในช่วงกันยายนที่ผ่านมามียอดรวมถึง 88,668 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น 14.3% และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2.1% และมียอดขายสะสมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) รวม 746,546 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีทื่ผ่านมา 20.3% จึงมีความเป็นไปได้ที่ยอดขายตลอดปีนี้จะทะลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ เพราะจะมีงานส่งเสริมการตลาดรถยนต์มอเตอร์เอ็กโปร์ช่วงปลายปีที่คาดว่าจะช่วยยอดขายในงานได้อีกประมาณ 20,000 คัน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงยอดรถนำเข้ามาขายในประเทศที่จะมาขายแข่งขันแบ่งยอดขายไปด้วยว่าจะมีมากน้อยเพียงใด

สำหรับปัจจัยสำคัญ คือ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด การลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนของเอกชนยังคงเพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกให้เติบโตขึ้น รวมถึงการส่งออกและการนำเข้าในภาพรวมยังขยายตัวดี

ด้านการส่งออกเดือนกันยายน 2561 มียอดรวม 104,163 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น 13.67% ส่งออกลดลงทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย แอฟริกาและอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และมียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปสะสม 9 เดือนแรกปีนี้ รวม 858,787 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น 1.04% มีมูลค่าส่งออก 450,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น 0.33% ด้านมูลค่าส่งออกสะสม ช่วง 9 เดือนแรก มีมูลค่าส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลทั้งสิ้น 714,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น 2.37%

ส่วนการผลิตรวมปีนี้ น่าจะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.1 ล้านคันเล็กน้อย โดยเดือนกันยายน 2561 ผลิตได้ 183,191 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 3.72% ยอดผลิตสะสม 9 เดือนแรกปีนี้ 1,604,116 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นคิดเป็น 8.55%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight