ดูหนังออนไลน์
Branding

ยื่นหนังสือด่วน! ปลัด กทม.ขอทบทวนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

กรมการขนส่งทางราง ส่งหนังสือถึง ปลัดกทม. ขอให้ชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียว 104 บาท ตลอดสาย ที่จะมีผล 16 ก.พ. นี้ หวั่นสร้างภาระประชาชน  

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) “เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรุงเทพมหานคร” ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน 104 บาท ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางราง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของกท.ตามประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน จึงขอให้ กทม. พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยขอให้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าวและขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม และกทม. บูรณาการร่วมกันในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน

กิตติพันธ์ ปานจันทร์

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางราง จะเสนอกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่ ครม. มอบหมาย หารือร่วมกับ กทม. โดยเร็วต่อไป เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว มีการแบ่ง 4 ช่วงคือ

1.ช่วงสัมปทานของบีทีเอส (หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน) ค่าโดยสาร 16 -44 บาท

2. ส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคต ค่าโดยสาร 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

3. ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

4. ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า 15-33 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight