ดูหนังออนไลน์
Politics

บิ๊กป้อมเคาะเพิ่ม ‘อุทัยฯ-ตรัง-ฉะเชิงเทรา’ เป็นพื้นที่เมืองเก่า ส่งเสริมการอนุรักษ์

“บิ๊กป้อม” เคาะประกาศเพิ่ม “อุทัยฯ-ตรัง-ฉะเชิงเทรา” เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่มเติม ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

วันนี้ (18 ม.ค. 64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบ Video Conference

เขตพื้นที่เมืองเก่า อุทัย

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่มเติม 3 เมือง ประกอบไปด้วย เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสำคัญของเมืองเก่าแต่ละเมืองด้วย เช่น เมืองเก่าอุทัยธานี จะครอบคลุมวัดอุโปสถาราม เขาสะแกรัง ย่านชุมชนตรอกยาจีน ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง

เมืองเก่าตรัง จะครอบคลุมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วิหารคริสตจักรตรัง อาคารสโมสรข้าราชการ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และตึกแถวย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง

เมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครอบคลุมป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อาคารไม้สัก 100 ปี และย่านการค้าตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รวมถึงเมืองเก่าฉะเชิงเทราได้พิจารณาเพิ่มเติมการกำหนดขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่องเป็นระยะ 200 เมตรจากขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าให้สอดรับกับแผนพัฒนาพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 5 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยรองนายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่านำแผนแม่บทฯ ไปขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team