ดูหนังออนไลน์
Politics

ฝุ่นลดลง ‘PM2.5 วันนี้’ เหลือเกินมาตรฐาน 8 จังหวัด ‘กรุงเทพฯ’ 3 พื้นที่

ฝุ่นพิษลดลง “PM2.5 วันนี้” (18 ม.ค.) เหลือเกินมาตรฐาน 8 จังหวัด จากเมื่อวาน (17 ม.ค.) 28 จังหวัด เฉพาะ “กรุงเทพฯ” ค่าฝุ่นเกิน 3 พื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

PM2.5 วันนี้ 18 ม.ค. 64

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 วันนี้ ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, ลำปาง, พิษณุโลก, ตาก, สระบุรี และราชบุรี ลดลงจากเมื่อวาน (17 ม.ค. 64) ซึ่งค่า PM2.5 เกินมาตรฐานถึง 28 จังหวัด

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 – 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสน) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 25 – 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 – 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 31 – 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมต
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (​กทม.) เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

PM2.5 วันนี้ 18 ม.ค. 64

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

PM2.5 วันนี้ 18 ม.ค. 64

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team