ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สมุทรสาครพุ่งไม่หยุด! ค้นหาเชิงรุกพบติด ‘โควิด’ อีก 320 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้  320 ราย ในจำนวนนี้ มีคนไทยเพียง 8 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,679 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาคร พบผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่  320 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 269 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 51 ราย จำแนกเป็นคนไทย 8 ราย และต่างด้าว 43 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 4,679 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 997 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 3,682 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 147 ราย ต่างด้าว 189 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 1,283 ราย เป็นต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 3,059 ราย นอกจากนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight