ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รัฐมนตรีคนอื่นเทียบไม่ติด โพลชี้ ‘นายกฯ’ ยืนหนึ่งครองใจคนไทยทุกด้าน

รัฐมนตรีคนอื่นเทียบไม่ติด! ซูเปอร์โพลเผย “นายกฯ” ไร้เทียมทาน ยืนหนึ่งครองใจประชาชนทุกด้าน “เยียวยาเศรษฐกิจ-ช่วยเหลือรายได้-แก้โควิด”

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,610 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการประคองเศรษฐกิจคุมโควิดใหม่ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า 49.2% เชื่อมั่น, 26.8% ระบุปานกลาง และ 24.0% ไม่เชื่อมั่น

โพล ประยุทธ์ นายก

ที่น่าสนใจคือ มื่อถามถึงคณะบุคคลในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้นปี 2564 ที่ได้ใจประชาชนเรื่อง แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน พบว่า อันดับแรกหรือ 35.8% ได้แก่  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โครงการคนละครึ่งและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

รองลงมาคือ 21.0% ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โครงการพาณิชย์ลดราคาอาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ของใช้ชีวิตประจำวัน, 20.9% ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาตรการค่าไฟฟ้า, 20.5% ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาตรการเงินเยียวยา มาตรการสินเชื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ และ 18.1% ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณา คือ บุคคลใน ครม. ต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่องช่วยเหลือเรื่องรายได้ลดผลกระทบโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือ 33.2% ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รองลงมา อันดับสองหรือ 20.3% ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การประกันรายได้ ช่วยราคาผลผลิต และเงินเยียวยาเกษตรกร, อันดับสาม หรือ 20.2% ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ของกิน ของใช้ ผลกระทบโควิด-19 อันดับสี่ หรือ 19.6% ได้แก่ นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ 19.4% ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง บุคคลใน ครม. ต้นปีได้ใจประชาชนเรื่องการทำงานควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือ 32.5% ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดจัดการ เจ้าหน้าที่รัฐขบวนการต้นตอแพร่ระบาดโควิด ทั้ง บ่อนพนัน และขบวนการฟอกตัวแรงงาน เป็นต้น

รองลงมาคือ 30.7% ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่วิกฤตเช่น สมุทรสาคร แม่สอด ควบคุมการแพร่ระบาด เร่งรัดวัคซีน และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น และ 29.7% ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ต่าง ๆ และ 21.9% ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และ 18.0% ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมจัดการเจ้าหน้าที่รัฐต้นตอแพร่ระบาดโควิด-19

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานใกล้ตัวประชาชนมีผลตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่และเงินในกระเป๋าของประชาชน จากผลโพลนี้ เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้โมเดล “พลังห้าเสือ” ได้แก่ คลัง พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ประชุมที่โต๊ะรูปไข่ทำเนียบรัฐบาล มุ่งเป้าหมายไปที่ ลดความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติให้เข้าเป้าทั้งแผง ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างทำโชว์ผลงานไปคนละทางกลายเป็นการฟาดหวายไปทีละเส้นไร้พลัง จึงต้องมัดเส้นหวายเข้าด้วยกัน

โดยนำหัวกะทิของแต่ละกระทรวงทั้งห้าเสือเหล่านี้ทำเวิร์คช็อป  (Workshop) ที่ทำเนียบรัฐบาลใช้ข้อมูลที่ดีนำทางใช้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งและใช้มาตรการที่ได้จาก “พลังห้าเสือ” ไปลดทอนความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ ผลที่ตามมาคือ รัฐมนตรีต้นปีได้ใจประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team