ดูหนังออนไลน์
Politics

‘วิษณุ’ แจงขยายเวลาเกษียณอายุราชการยังไม่ใช่ข้อยุติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกี่ยวกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศว่าด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ที่ให้ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี ว่า การประกาศแผนปฏิรูปในราชกิจจานุเบกษาเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อนำไปศึกษา และดำเนินการในระยะเวลา 6 ปี

“ยังสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ ดังนั้น ข้อเสนอที่จะให้เกษียณอายุราชการ 63 ปีจึงยังไม่ใช่ข้อยุติ และยังไม่มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเกษียณอายุราชการ” นายวิษณุ กล่าว

ส่วนกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้เสนอรายงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา นายวิษณู ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK