ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. เปิดทุกขั้นตอน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ย้ำป้องกันติดเชื้อสู่ชุมชน ขอให้มั่นใจ

สธ. เปิดทุกขั้นตอน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เน้นห่างไกลชุมชน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แยกระบบบำบัดน้ำเสียชัดเจน ป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19  เน้นความปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย และระบบระบายอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำ รวมทั้งการจัดโซนนิ่งให้ห่างจากชุมชน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนาม จะเน้นรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ๆ มาอยู่รวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ไม่มีอาการ เพื่อให้โรงพยาบาลปกติ มีเตียงในการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไปได้

ล่าสุด ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว 8 แห่งใน 5 จังหวัด ทุกแห่งทำตามแนวทางความปลอดภัย ไม่ให้มีการนำเชื้อสู่ภายนอกหรือชุมชน โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะมี อสม. ช่วยทำความเข้าใจประชาชน ถึงเหตุผลความจำเป็น ในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับ หากมีผู้ป่วยจำนวนมากๆ แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องจัดตั้ง

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งสถาปนิก วิศวกร รวมทั้งนักระบาดวิทยา และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ได้หารือ และกำหนดแนวทาง ต้นแบบจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชนและประชาชน

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ

1. การสนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินการโรงพยาบาลสนาม โดยมีส่วนร่วม ให้ข้อมูลกับคนในชุมชน ผ่านกลไกประชาคม ท้องถิ่น และ อสม. หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ไม่มีการปกปิดข้อมูล หรือแจ้งเหตุที่คิดว่าไม่ปลอดภัยได้ เพื่อการตรวจสอบ และแก้ไขไม่ให้เกิดการติดเชื้อออกมาสู่ชุมชน

2. อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม จุดสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามมี 5 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่โล่งว่างเปล่าห่างไกลชุมชน, โรงยิม หอประชุม สนามกีฬาที่ห่างไกลจากชุมชน, พื้นที่โล่งในโรงพยาบาล, อาคารหอผู้ป่วยที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ และสถานกักกันของรัฐทางเลือกที่เปลี่ยนแปลงเป็นโรงพยาบาลสนาม

3. ด้านกฎหมาย การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจัดตั้งอย่างถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่กำหนดสถานที่ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุญาตให้จัดตั้งเฉพาะกรณีโรคโควิด 19 เท่านั้น โดยได้รับการยกเว้นจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาล

4. การรักษาพยาบาล ได้ยึดแนวทางมาตรฐานการรักษาของกรมการแพทย์ เพื่อให้คนป่วยปลอดภัยที่สุด หากเกิดเหตุฉุกเฉินมีระบบส่งต่อ

สำหรับต้นแบบโรงพยาบาลสนาม ที่นำไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ได้ แบ่งเป็น โซนสีเหลืองสำหรับผู้ติดเชื้อ ส่วนสีเขียวของเจ้าหน้าที่ และโซนสีส้มคือห้องน้ำ และขยะติดเชื้อ ซึ่งออกแบบให้มีระบบท่อบำบัดแยกต่างหาก ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกับท่อน้ำเสียของสถานที่นั้น ๆ โดยมีการใส่คลอรีนและน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อบำบัด และทดสอบน้ำในละแวกใกล้เคียงว่ามีเชื้อโควิด 19 หรือไม่

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานในโซนผู้ติดเชื้อ เมื่อกลับออกมาต้องอาบน้ำ และถอดชุด ป้องกันการติดเชื้อเข้ามาในส่วนปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วก่อนกลับบ้าน ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อไม่ให้มีเชื้อเปื้อนเสื้อผ้ากลับไปสู่ชุมชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT