ดูหนังออนไลน์
Business

ตลาดหุ้นหยุดซื้อขายตามวันหยุดพิเศษ 2 วัน

ตลาดหุ้นหยุดซื้อขายตามวันหยุดพิเศษ 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. พร้อมเลื่อนวันหยุดซื้อขายจาก 25 ต.ค. เป็นวันที่ 22 ต.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

วันหยุดตลาดหุ้น

เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team