ดูหนังออนไลน์
Business

เยียวยาท่องเที่ยว เล็งขอ CO-PAY รัฐช่วยจ่าย ชงแผนเก็บเงินนักท่องเที่ยว ตั้งกองทุน

เยียวยาท่องเที่ยว “พิพัฒน์” เล็งชงรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือแรงงาน รูปแบบ CO-PAY รัฐบาลช่วยจ่าย 50% พร้อมเสนอเก็บค่าประกันนักท่องเที่ยว เหมือนญี่ปุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สมาคมการจัดประชุมและแสดงสินค้า ถึงมาตรการ เยียวยาท่องเที่ยว โดยในระยะสั้น จะเสนอให้รออกมาตรการช่วยเหลือในลักษณะ Co-pay รัฐช่วย 50% เอกชนออก 50%

ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ประกอบการ ต้องไม่มีการปลดพนักงาน เพื่อช่วยแรงงานประมาณ 4 แสนคน และช่วยเหลือเป็นเวลา 2 เดือน คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 จะมีการพิจารณาแผนจัดเก็บเงินค่าประกันภัยและประกันชีวิต จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาในไทย คล้ายกับลักษณะ ซาโยนาระแท็กซ์ ของประเทศญี่ปุ่น และนำมาบริหารรูปแบบกองทุน

ในเบื้องต้น คาดว่า จะมีการเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว คนละประมาณ 10 เหรียญ ซึ่งการเก็บเงินค่าประกัน เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ว่าจะได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป

นายพิพัฒน์ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี 7 สายการบิน ได้ขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  หรือซอฟท์โลน จากรัฐบาล ว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือ ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลัง คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team