ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ชลบุรีหยุดไม่อยู่! ติดโควิดวันนี้ 10 ราย บุคลาการทางการแพทย์ 1 ราย

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิดวันนี้ 10 ราย พบบุคลาการทางการแพทย์ 1 ราย ที่ศรีราชา 
นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  รายงานสถานการณ์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเร่งด่วนประจำ วันนี้ 14 มกราคม 2564 เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 ราย สะสม 630 ราย
ข้อมูลเบื้องต้นมีปัจจัยเสี่ยง
 อำเภอศรีราชา 4 ราย
– บุคลาการทางการแพทย์ 1 ราย
– สัมผัสผู้ป่วยยืนยันร้านหนูไม่ดื้อ 1 ราย
– ชาวญี่ปุ่น 1 ราย
– สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย
อำเภอบางละมุง 4 ราย
– โรงเบียร์ 90 ศรีราชา 1 ราย
– สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย
อำเภอสัตหีบ 2 ราย
– โรงเบียร์ป๋าแดง 2 ราย
รายละเอียดต่างๆ อยู่ระหว่างสอบสวน
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight