ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผ่านงบเฉียด 6 พันล้าน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หนุนทีมสู้โควิด

หนุนทีมสู้โควิด ครม. ผ่านงบกว่า 5,800 ล้าน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนาสถานพยาบาล รับมือสถานการณ์แพร่ระบาด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติ กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 5,816.3631 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ในส่วนของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่เน้นในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย การคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยตรง ประกอบด้วย

  • ค่าสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 389.3071 ล้านบาท
  • ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,427.0560 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

  • การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หอพักผู้ป่วยวิกฤติ ปรับปรุงห้องแยกโรค การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุง ARI Clinic และจัดสถานที่ และระบบการบริการให้อยู่ภายใต้มาตรการการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ออกแบบพื้นที่ในการติดตามอาการ ที่ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ อาทิ แยกสัดส่วนงานบริการทันตกรรม ผ่าตัด ให้ปลอดภัยตามมาตรฐานขณะปฏิบัติหัตถการ
  • ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตและให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจเพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการใส่ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีระบบฟอกอากาศ และกรองอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาทิ Isolation เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรม RT CPR เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอโมสแกน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาทิ รถพยาบาล

  • ค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และรักษาพยาบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้างด้วย

พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบในหลักการ ของรายการค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และบริหารจัดการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมกำกับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 429.6171 ล้านบาท โดยเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการจัดสรรแหล่งเงิน เพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินอื่น ๆ ตามความจำเป็น และเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT