ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พัทยา ฟู๊ดส์ฯ! พร้อมแล้ว Factory Quarantine แห่งแรกของไทย

พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ พร้อมแล้ว Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย  กันพื้นที่รองรับผู้ป่วย 600 เตียง  ต้นแบบของการปรับตัวเองในภาคอุตสาหกรรม 

Factory Quarantine พัทยา ฟู๊ดส์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลิตอาหารกระป๋องในนาม “นอติลูส” ปรับพื้นที่ภายในบริษัท พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ จำกัด เป็น Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย และจังหวัดสมุทรสาคร รองรับผู้ป่วย 600 เตียง

มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 สี

สีเขียว คือพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ด้านหน้า

สีเหลือง เป็นพื้นที่ ที่แพทย์ปฏิบัติงาน และเปลี่ยนชุดทางการแพทย์

ส่วนสีแดง จะเป็นพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อใช้กักตัว ซึ่งจะเป็นออกเป็นที่พัก / ที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ สถานที่อาบน้ำ พื้นที่ซักล้าง และพื้นที่ออกกำลังกาย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ จนกว่าจะรักษาโรคโค
วิด-19 หาย จนปลอดเชื้อ

ต้องชมเชยถึงความมีน้ำใจ รับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นต้นแบบของการปรับตัวเองในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร ประสงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ จัดส่วนพื้นที่ในโรงงานทำเป็นสถานที่พัก หรือกักตัว สังเกตุอาการให้ด้วย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน

อ่านข่าวเพิ่ม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight