ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จีนขยายกลุ่มเป้าหมาย รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมคนอายุ 60 ปีขึ้น

หวังปิน เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน แถลงข่าวว่าจีนจะขยายกลุ่มเป้าหมาย ในแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้ครอบคลุม ถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หวังกล่าวว่า แผนขยายกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันจีนมีข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิคเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มขึ้น ปริมาณอุปทานวัคซีนก็เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องการควบคุมการแพร่ระบาดให้ดียิ่งขึ้น

“กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขณะนี้ครอบคลุมผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัส” หวังกล่าว

หวังเสริมว่า ปัจจุบันผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ผู้ที่ทำงานในภาคสินค้าแช่เย็นนำเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานในภาคการขนส่งสาธารณะ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนเปิดเผยว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ไม่แสดงอาการ ไม่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการติดเชื้อขนานใหญ่ ตราบใดที่สาธารณชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

เฟิงจื้อเจียน รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน แถลงว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการนั้นมีเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย และมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้น้อยกว่า

เฟิงเสริมว่าโดยปกติแล้วผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใดๆ เป็นระยะเวลานาน เชื้อไวรัสจึงจะสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

ทั้งนี้ จีนกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในท้องถิ่น และการติดเชื้อแบบกระจัดกระจาย

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight