ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไทย-ลาว’ เห็นพ้อง ตั้งคณะทำงานร่วม หาทางออก ‘ห้ามนำเข้าอาหารทะเล’

กระทรวงพาณิชย์ เปิดประชุมทางไกลกับลาว เห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่าย หาทางออกปัญหา “ห้ามนำเข้าอาหารทะเล” ทั้งปรับ แก้ หรือยกเลิก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (12 ม.ค.)  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมหารือผ่านทางไกล ร่วมกับนางจันดาวอน โพไซ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.รัตนไซ เพ็ดสุวรรณ อธิบดีกรมควบคุมโรค ของลาว เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหา กรณีลาว ออกประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเล ทั้งแบบสด และแช่แข็ง จากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ระหว่างการประชุม ฝ่ายไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำ ยืนยัน และรับรองความปลอดภัยของอาหารทะเลสด และแช่แข็งของไทย ทั้งได้ชี้แจงถึงมาตรการกำกับดูแลของฝ่ายไทย ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของฝ่ายไทย เพื่อให้ลาว เกิดความเชื่อมั่นว่า ตลอดกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ โดยผู้จับสัตว์น้ำ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และสุขอนามัยเรือ กระบวนการผลิต ไปถึงการขนส่งออกจากด่าน ที่มีการฉีดพ่นน้ำยาที่รถขนส่งทุกครั้ง ก่อนออกจากด่าน และการมีใบรับรองต่าง ๆ

ล่าสุด กรมประมง ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

  • ผู้ประกอบการตลาดโมเดิร์นเทรด
  • ผู้ประกอบการแพปลา สะพานปลา
  • ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์

ส่วนผู้ส่งออกอาหารของไทย จะมีใบรับรองผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กรมประมง และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นการยืนยัน และรับประกันถึงคุณภาพ และความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารส่งออกจากไทย

ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ยืนยันด้วยว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของฝ่ายลาวแต่อย่างใด

“เบื้องต้น ลาว ยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายไทย และเห็นชอบร่วมกัน ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่าย เพื่อหารือในเชิงลึกถึงรายละเอียด ตลอดจนแนวทางความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวระหว่างกันเป็นเฉพาะ โดยอาจจัดทำในลักษณะความร่วมมือทวิภาคี เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายลาว ก่อนจะสรุปนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจของสปป.ลาว พิจารณาปรับแก้ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าวต่อไป นายบุณยฤทธิ์กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team