ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.ฟันธง! ปลายเดือนมกราฯ ผู้ติดเชื้อโควิดลดลง ขอทุกคนช่วยกัน 4 ข้อ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ขอทุกๆท่าน ช่วยกัน 4 ข้อ คาดปลายเดือนมกราคมนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะลดลง  ขณะพื้นที่สีแดง ผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 50 ราย สถานการณ์เริ่มดีขึ้น
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นพ.ทรงคุณวุฒิ รก.ระดับ 11 หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า “ขอทุกๆท่าน ช่วยกัน 4 ข้อนี้” …ปลายเดือนมกราคมนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะลดลง ลดลง และลดลง ขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่แนวโน้มลดและชะลอตัวลง ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.1” เรามาถูกทางแล้ว และจะถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการฯศบค.สธ. วันที่ 13 มกราคม 2564
1. ทุกๆ “พลังความร่วมมือ” ทุกๆกำลังใจจากทุกภาคส่วนสำคัญที่สุด เราจะเดินหน้าต่อไป “เราทุกคน” …ผู้บริหารที่อุทิศตนทุ่มเท มดงาน และนักรบชุดขาว ร่วมต่อสู้ร่วมกับพลังทุกภาคส่วน และพลังพี่น้องประชาชน
2. “ปัจจัยเสี่ยง” ของการระบาดเป็นวงกว้างในระลอกนี้ คือ การเข้าเมืองผิดกฏหมาย การอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดอยู่ใกล้ชิดกัน และไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ขอพลังความร่วมมือพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน ปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติที่ดี วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นะครับ” จะควบคุมการระบาดระลอกนี้ได้ และป้องกันระลอกถัดไป
ระบบฯ..ต้องควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนอกระบบ คนลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. “วัคซีน” กำลังมา วัคซีนจะมีส่วนสำคัญมากในการควบคุมโรคโควิด 19 วัคซีนมีคุณภาพและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขวางระบบที่ดีเพื่อประชาชน แต่ “มิใช่คำตอบทั้งหมด” นะครับ การที่ “พี่น้องประชาชน ดูแลสุขภาพ มีทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี” สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพที่ดี ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ ครับ
4. “สุขภาพ” คือ ทุกมิติ มิใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึง ความสุข ความรัก เมตตา สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปากท้อง สังคม คุณธรรมและความเป็นมนุษย์ครับ สุขภาพที่ดีเป็นหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน
จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ ฯศบค.สธ. วันที่ 12 มกราคม 2564 ยังพบว่า พื้นที่สีแดง ผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 50 ราย สถานการณ์เริ่มดีขึ้น พบใน 10 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กทม. สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง และปทุมธานี ต้องคงความเข้มข้นมาตรการ ระดมสรรพกำลัง และอาศัยยุทธศาสตร์และกลไกการควบคุมโรคที่ดี
• ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดเป็นวงกว้างในระลอกใหม่ คือ การอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดอยู่ใกล้ชิดกัน และไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ขอพลังความร่วมมือพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน
• ต้องควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนอกระบบ คนลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight