ดูหนังออนไลน์
Business

‘อิตาเลียนไทย’ ดิ้นสู้! หลังเมียนมาแจ้งยกเลิกสัมปทาน ‘ทวาย’ 7 ฉบับรวด

“อิตาเลียนไทย” ไม่ยอมแพ้! หาทางดิ้นสู้ “เมียนมา” หลังถูกยกเลิกสัญญาสัมปทาน “ทวาย” 7 ฉบับรวด อ้างไม่จ่ายเงิน

วานนี้ (12 ม.ค. 64) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ส่งหนังสือเรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทและคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความว่า ตามที่บริษัทและคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Project Companies) รวม 5 บริษัท ได้รับสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก

โดยได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Dawei Special Economic Zone Management Committee: DSEZ MC) เพื่อดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่รวม 27 ตารางกิโลเมตร พร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จำนวน 6 ฉบับ และ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อีก 1 ฉบับ รวมสัญญาสัมปทานจำนวน 7 ฉบับ

itd อิตาเลียนไทย ทวาย

บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา Project Companies ทั้ง 5 บริษัท ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาสัมปทาน รวม 7 ฉบับ จาก DSEZ MC เนื่องจาก DSEZ MC อ้างว่า Project Companies ผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิตามสัญญาสัมปทาน และไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการในการเริ่มดำเนินการตามสัญญาสัมปทานได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ครั้งที่ 4/1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และ ได้มีมติให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงและโต้แย้งข้อกล่าวหาของ DSEZ MC ข้างต้นโดยด่วน ซึ่งบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team