ดูหนังออนไลน์
Branding

คนไทย 4 ใน 5 คน พร้อมควักเงินจ่าย แบรนด์ที่ยั่งยืน โอกาสใหม่ธุรกิจ เกาะกระแสด่วน

แบรนด์ที่ยั่งยืน มาแรง ผลสำรวจจาก Blackbox Research ชี้ให้เห็นว่าคนไทย 4 ใน 5 คน พร้อมควักกระเป๋าจ่าย ชี้โอกาส แบรนด์ไทย เร่งปรับตำแหน่ง รับความต้องการผู้บริโภค

Blackbox Research และผู้ให้บริการด้านข้อมูล Dynata ได้ร่วมกันทำการศึกษาว่า คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ แบรนด์ที่ยั่งยืน อย่างไร และความยั่งยืนส่งผลต่อการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างไร โดยผลจากการสำรวจ แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คนในสังคม มีความตื่นตัวด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจมีการดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่เกินความคาดหมายของผู้บริโภค ในขณะที่การดำเนินงานของภาครัฐ ยังคงล่าช้า

แบรนด์ที่ยั่งยืน

ที่สำคัญคือ ผลการศึกษาพบว่า คนไทยมีจิตสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย 82% พร้อมซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ยั่งยืน
ผู้บริโภคยอมรับว่า ภาคธุรกิจ มีการดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่เกินความคาดหมาย แต่ยังตามหลังแบรนด์ดังระดับโลกเช่น Google และ YouTube

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า คนไทยเกือบ 1 ใน 4 หรือ 24% เห็นว่า ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการด้านความยั่งยืน ได้ดีเกินความคาดหมาย แต่ มีเพียง 15% เท่านั้น ที่เชื่อว่าภาคเอกชน มีหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน

ขณะที่ความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ กลับอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทย หรือ 51% เชื่อว่า การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืน ให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นหน้าที่ของรัฐบาล มีเพียง 30% เท่านั้น ที่เชื่อว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามความรับผิดชอบ อย่างเต็มที่แล้ว นั่นหมายความว่า คนไทยราว 1 ใน 5 หรือ 21% คิดว่า รัฐบาลดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ต่างประเทศ มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่เหนือกว่า แบรนด์ในประเทศไทย โดยดัชนีความยั่งยืนของ 2 แบรนด์ จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า Google และ YouTube  เป็นผู้นำ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีเพียงธนาคารกรุงเทพ และ LINE เป็นแบรนด์เอเชีย ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ด้วยคะแนน 1.01 และ 1.06 ตามลำดับ

ดังนั้น แบรนด์ในภูมิภาคเอเชีย สามารถเพิ่มโอกาส ในการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค หากมีการพัฒนาการด้านความยั่งยืน

สำหรับในประเทศไทย ภาคธุรกิจ คือ ผู้นำด้านความยั่งยืนในประเทศไทย แม้การศึกษาจะชี้ชัดว่า บริษัทชั้นนำระดับโลก กำลังครองตลาดด้านความยั่งยืน แต่นี่คือโอกาสทองสำหรับ แบรนด์ไทย ในการบุกเบิกธุรกิจที่ยั่งยืน และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทย เพื่อเอาชนะใจและกำลังซื้อของผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน

ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า คนไทยอยากให้ภาคธุรกิจ มุ่งเน้นดำเนินการด้านความยั่งยืนใน 3 หัวข้อคือ การขจัดความยากจน 25% การส่งเสริมระบบการค้าระหว่างประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีความเท่าเทียม 22% และการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างงาน ให้กับทุกภาคส่วน 21%

การศึกษาในครั้งนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญในการสร้าง Insights ด้านความยั่งยืนของแบรนด์ เพื่อเข้าถึงวิถีชีวิตของลูกค้า และทำให้ลูกค้านำไปต่อยอด และริเริ่มแนวทางด้านความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับตนเอง

นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว อาจเป็นกุญแจสำคัญ สำหรับภาคธุรกิจ ในการฟื้นตัวหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนเพื่อให้สามารถเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้ดียิ่งขึ้น

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นการตอกย้ำให้ภาคธุรกิจเห็นว่า การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ของสหประชาชาติ เป็นความสำคัญอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในระดับที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กำลังทำงานอย่างใกล้ชิด กับองค์การสหประชาชาติ ในโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำองค์กรธุรกิจ นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ไปปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยใช้งบประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT