ดูหนังออนไลน์
Business

ไม่ต้องเสีย! มติครม.ไม่เก็บภาษีเงินได้ ‘เยียวยาโควิด’

ครม. เห็นชอบยกเว้นจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จากมาตรการ หรือโครงการ ของรัฐบาล รวมถึง “คนละครึ่ง” และ “เราไม่ทิ้งกัน” ขณะโฆษกสรรพากรชี้ เป็นเรื่องที่เห็นชอบ กันมาอยู่ก่อนแล้ว เพราะต้องการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 

วันนี้ (12 ม.ค.)  นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุน และประโยชน์อื่นใด ที่ประชาชนได้รับในปีภาษี 2563 จากมาตรการหรือโครงการที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาลรวม 4 มาตรการ ประกอบด้วย

  • โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  • โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
  • โครงการ “กำลังใจ”
  • โครงการ “คนละครึ่ง”

สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง เห็นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษี ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึง ช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และภาคธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team