ดูหนังออนไลน์
Business

เริ่มพรุ่งนี้! ‘รถไฟ’ ลดเวลาจองตั๋วล่วงหน้าเหลือ 3 วัน สกัดโควิด-19

“รถไฟ” ลดเวลาเปิด จองตั๋วล่วงหน้า เหลือ 3 วันก่อนเดินทาง ขายที่นั่งแค่ 50% สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (13 ม.ค.)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

รถไฟ จองตั๋วล่วงหน้า

การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ จองตั๋วล่วงหน้า ให้แก่ผู้โดยสาร รถไฟ จาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋ว 50% ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (13 ม.ค. 64) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ขั้นสูงสุด ในการนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้บริหารจัดการภายในสถานีและยานพาหนะเพื่อการขนส่งมวลชนทุกประเภท ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรหรือเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และให้สอดรับสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าพื้นที่

การรถไฟฯ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และจำหน่ายตั๋วโดยสาร 50% ของที่นั่งในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร

รถไฟ งดเดินรถ

เมื่อเร็วๆ นี้ การรถไฟฯ ยังได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ

  • ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน จำนวน 12 ขบวน ได้แก่

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  997/998    กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  909/910   กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  911/912   กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  915/916   กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  921/926   กรุงเทพ – โคกสลุง – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  923/928   กรุงเทพ – โคกสลุง – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยว 2)

  • ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน ได้แก่

สายเหนือ 8 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี)    กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 51/52         กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 107/108         กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 109/102         กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

สายอีสาน 12 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา)   กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา) กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 71/72  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 75/76  กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 139/140  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 145/146  กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ 10 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์) กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถด่วนที่ 83/84  กรุงเทพ – ตรัง –กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 175/176  ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก – ชุมทางหาดใหญ่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE