ดูหนังออนไลน์
Business

‘SME D Bank’ พักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน เติมเงินดอกถูก เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี ฝ่าโควิด

SME D Bank พักชำระหนี้เงินต้น เติมทุนดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่านมาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤติโควิด-19

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank ได้ออกมาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” โดย SME D Bank พักชำระหนี้เงินต้น เติมเงินทุนดอกเบี้ยถูก เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกเหนือจากมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง

SME D Bank พักชำระหนี้เงินต้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ยอดขายลดลง ชะลอยอดสั่งซื้อ จำนวนผู้ใช้บริการลดลง เป็นต้น

สำหรับมาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” เป็นแนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยพิจารณาจากผลกระทบหนักเบา ของลูกค้าแต่ละราย มีเป้าหมายเพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจ ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เดินต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

มาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” ประกอบด้วย

1. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ ขอพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ ตามผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย

2. มาตรการเติมเงินใหม่ มุ่งเสริมสภาพคล่อง ผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ครอบคลุมทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สินเชื่อ รายเล็ก Extra Cash  สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา SME D Bank ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาขา SME D Bank ติดต่อสอบถาม และตรวจเยี่ยมกิจการลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสำรวจผลกระทบ และแนะนำเข้าสู่มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

และจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ สอบถาม และสำรวจผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือแก่ลูกค้าทั่วประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อจะช่วยเหลือลูกค้าได้รวดเร็วทันท่วงที

นอกจากนั้น ยังมีสินเชื่อต่างๆ เช่น

  • สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ย นิติบุคคล 2.875% ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25% วงเงินกู้ บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 ล้านบาท นิติบุคคล สูงสุด 15 ล้านบาท
  • สินเชื่อ SMART SMEs เปิดโอกาสรับผู้ประกอบการ Refinance จากสถาบันการเงินเดิม ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 ล้านบาท เป็นต้น
นารถนารี รัฐปัตย์

ลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับมาตรการได้ ณ สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ รวมถึง แจ้งผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านช่องทาง เช่น สแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้ , แอปพลิเคชัน “SME D Bank” และเว็บไซต์ www.smebank.co.th เป็นต้น

นอกจากนั้น SME D Bank ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปล่อยกู้ผ่านสินเชื่อ “SMEs One” อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี วงเงินยื่นกู้ บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 แสนบาท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สูงสุด 3 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT