ดูหนังออนไลน์
Business

‘พาณิชย์’ เข็นธงฟ้าลงลึกถึงระดับตำบล 76 จังหวัด สู้วิกฤติโควิด-19

กรมการค้าภายใน ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ช่วงโควิด-19 ระบาด เตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัด ลงลึกถึงระดับอำเภอ ตำบล 76 จังหวัด พร้อมดึงร้านธงฟ้า 1.31 แสนแห่ง ร่วมลดราคา ดึง “คนละครึ่ง” ช่วยหนุนยอดขายร้านธงฟ้า  ประชาชนก็ประหยัด ส่วนโครงการพาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี ยังแรงไม่เลิก คาดลดค่าครองชีพได้ 1,000 ล้านบาท   

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยว่ากรมฯได้เตรียมดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ตั้งเป้าจะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน  เป็นการจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับภาค 16 ครั้ง การจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับเขตในกรุงเทพฯ และเคหะชุมชน 30 ครั้ง โดยจัดจำหน่ายสินค้าระดับท้องถิ่นหรือชุมชน อำเภอ ตำบล ร่วมกับกิจกรรมส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด 76 จังหวัด

“การจัดงานดังกล่าว เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย เพราะได้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วย รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด ปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน 131,876 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563)  มีบริษัทผู้ผลิตที่ร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย มีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140 สินค้าจำนวน 1,031 รายการ

ส่วนร้านธงฟ้า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ยังได้รับประโยชน์จากโครงการ “คนละครึ่ง” เพราะมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนก็ได้ลดภาระค่าครองชีพ เพราะสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการโดยใช้เงินเพียงครึ่งเดียว

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม     

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่าสำหรับโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี! New Year Grand Sale 2021” ที่ได้จัดมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค. 2564 นั้น มีภาคเอกชน 73 ราย ประกอบด้วยห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 17 ราย ผู้ผลิตและจำหน่าย 44 ราย ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง 3 ราย กลุ่มโรงพยาบาล 2 ราย สายการบิน 3 สาย และกลุ่มแพลตฟอร์ม 4 แพลตฟอร์ม เข้าร่วมลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 22,000 รายการ รวมถึงสินค้านมผงได้เข้าร่วมโครงการนี้  โดยสินค้าลดราคาสูงสุด 87%  สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริง คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

“ขณะนี้ กรมฯ กำลังประสานผู้ผลิตผู้จำหน่ายในการจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในล็อตถัดไป ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพของผู้บริโภค รวมทั้งจะได้ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มต่างๆ มาร่วมลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย” นายวัฒนศักย์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight