ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ไปรษณีย์ไทย’ พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 ขับวินฯ เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

“ไปรษณีย์ไทย” พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 เหตุใกล้ชิดเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งขับเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงว่า บริษัทพบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เชื้อโควิด-19

โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นำจ่าย ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพฯ และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน ซึ่งมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่บางขุนเทียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้า

ไปรษณีย์ไทย โควิด-19

เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจึงได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยทางโรงพยาบาลได้ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อรอผลการตรวจ โดยไม่ได้มาปฏิบัติงาน ต่อมาโรงพยาบาลยืนยันว่า ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.40 น. ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ไปรษณีย์บางขุนเทียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ความสะอาดสถานที่ รถยนต์ขนส่ง และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ (Big Cleaning) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คน ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อแล้ว โดยผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19  โดยที่ทำการนำจ่ายของไปรษณีย์บางขุนเทียนนั้นไม่มีส่วนใกล้ชิดกับลูกค้าเนื่องจากตั้งอยู่คนละจุดกับพื้นที่ให้บริการรับฝาก สำหรับงานนำจ่ายสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นงานวันต่อวันที่ไม่มีตกค้าง ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของฝากส่งทุกชิ้นปลอดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team