ดูหนังออนไลน์
Business

ไม่จบ! ‘IFEC’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นศาลเชียงใหม่ คัดค้านราคาขายทอดตลาด ‘โรงแรมดาราเทวี’ 

‘IFEC’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นศาลเชียงใหม่ คัดค้านราคาขายทอดตลาด ทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่  เผยศาล กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 15 มีนาคม 2564  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข่าว เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 คดีทั้งสองคดีดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัท ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งปรากฎว่า ผู้บริหารในขณะนั้นได้นำบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด, บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส แคป แมนเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย

ภาพเฟซบุ๊ก:โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ผลจากคำพิพากษาทั้งสองคดีดังกล่าว ทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยึดทรัพย์สินของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด 87 แปลง และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดรวม 4 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 1 มีนาคม 2564, วันที่ 1 เมษายน 2564 และวันที่ 22 เมษายน 2564  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ได้กำหนดราคาทรัพย์สิน ดังนี้

ทรัพย์สินส่วนที่หนึ่ง 18 แปลง ราคาประเมินรวม 1,343,212,890 บาท

ทรัพย์สินส่วนที่หนึ่ง 69 แปลง ราคาประเมินรวม 773,019,480 บาท

รวม 87 แปลง รวมราคาประเมิน 2,116,232,370 บาท

2. แนวทางการดำเนินการของบริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้ดำเนินการคัดค้านการกำหนดราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ โดยได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ในส่วนของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เห็นว่าการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม ยอมความดังกล่าว ผู้บริหารในขณะนั้น ได้นำบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด, บริษัท อินเตอร์ ฟร์อีสท์ แคป แมนเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด รวม 4 บริษัท เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เนื่องจากผู้บริหารในขณะนั้นไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทแล้ว และบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด, บริษัท อินเตอร์ ฟร์อีสท์ แคป แมนเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก็มิได้เป็นผู้ประกัน และ/หรือ มีฐานะที่ต้องรับผิดร่วมตามกฎหมาย แต่ต้องเข้าไปเป็นจำเลยร่วมตามคำพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจึงได้ฟ้องผู้บริหารในขณะนั้นเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.3498/2561 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งศาลอาญาได้มีคำสั่งว่า คดีมีมูล โดยกำหนดนัดสอบคำให้การในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และคดีอาญาเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.3228/2563 ซึ่งศาลอาญาได้มีคำสั่งให้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 5 เมยายน 2564

ภาพเฟซบุ๊ก:โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้จดจำนองเป็นประกันหนี้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ยื่นคำร้องขอบุริมสิทธิจำนองไว้ตามกฎหมายแล้วเช่นกัน ฉะนั้น บริษัทจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ ของบริษัททุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสถานะแห่งหนี้ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight