ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คด่วน! รวม 16 ปัจจัยเสี่ยง โควิด ‘ชลบุรี’ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย

โควิด ชลบุรี วันนี้ ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 20 ราย ดันยอดแตะ 587 ราย สาธารณสุขชลบุรี สรุป 16 ปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาด เตือนกลุ่มเสี่ยงสัมผัส กักตัว สังเกตอาการ ตรวจด่วน

สถานการณ์แพร่ระบาด โควิด ชลบุรี ยังพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มต่อเนื่อง โดยวันนี้ (11 มกราคม) พบป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 20 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 10  ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ติดเชื้อใน อ.ศรีราชาถึง 18 ราย ที่เหลือเป็น อ.พนัสนิคม และอ.สัตหีบ อำเภอละ 1 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม อยู่ที่ 587 ราย

โควิด ชลบุรี

ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศฉบับที่ 32 วันที่ 11 มกราคม 2564 ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการ ระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกับ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข  อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดชลบุรี มีด้วยกัน 17 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

 • ไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 273 ราย
 • เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ที่ไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 42 ราย
 • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในผับ ที่มีประวัติไปสถานที่ ลักลอบเล่นการพนัน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 19 ราย
 • ชาวญี่ปุ่นที่สัมผัสกับ ผู้ให้บริการในผับ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 13 ราย
 • ติดเชื้อในผับ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 20 ราย

 • เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ที่ติดเชื้อในผับ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 3 ราย
 • ชาวญี่ปุ่นที่สัมผัสกับ ผู้ให้บริการในร้านนวด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 1 ราย
 • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ในโรงเบียร์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 66 ราย จากโรงเบียร์ศรีราชา 90, โรงเบียร์ป๋าแดง สัตหีบ และร้านหนูไม่ดื้อ
 • เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ไปโรงเบียร์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 17 ราย
 • แคมป์แรงงานต่างด้าว สัมผัสผู้ที่ไปสถานที่ ลักลอบเล่นการพนัน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 30 ราย
 • สัมผัสกับผู้ป่วย ที่ยืนยันในจังหวัดชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 41 ราย
 • ไม่ได้ประวัติแน่ชัดว่า ติดเชื้อมาจากที่ใด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 30 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 21 ราย
 • ติดเชื้อจากโรงงานในต่างจังหวัด อยู่ระหว่างสอบสวนโรค พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 4 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 5 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 2 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT