ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เตือนแล้วนะ อย่าซื้อใช้เอง! ชุดตรวจ Rapid Test เสี่ยงแพร่โควิดต่อไม่รู้ตัว

สธ. ย้ำชัด ไม่ควรซื้อชุดตรวจ Rapid Test ใช้เอง หวั่นแปรผลผิด แพร่เชื้อให้ผู้อื่นไม่รู้ตัว พบจำหน่ายช่องทางออนไลน์ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อย.

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากความกังวลของประชาชน ที่อยากทราบว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ จึงหาซื้อชุดตรวจเร็วมาตรวจด้วยตนเอง แต่ขอแนะนำว่า ไม่ควรซื้อมาตรวจด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่ใช่การตรวจทั่วไปเพื่อดูว่ากำลังติดเชื้อหรือไม่ แต่เป็นการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 อาจได้ผลบวก  และผลลบลวง หากตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ และเข้าใจว่าตัวเองไม่มีเชื้อ จะเป็นอันตราย นำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ทั้งนี้ ชุดตรวจเร็ว จะต้องได้รับการอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจำหน่ายได้เฉพาะ สถานพยาบาล โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิก ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเทคนิคการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งการตรวจและการแปลผล ต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อนุญาตให้ขายชุดตรวจเร็ว ในช่องทางออนไลน์ แต่ให้จำหน่ายได้ในสถานพยาบาล เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ จะทำให้เสียเงิน หากป่วยจะเสียโอกาสในการรักษา หรืออาจแพร่เชื้อให้คนใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว หากพบเห็นการโฆษณาขาย ขอให้แจ้ง อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทันที

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปัจจุบัน มีการตรวจอยู่ 2 วิธี คือ

1. การตรวจหาเชื้อไวรัสหรือส่วนประกอบไวรัส ซึ่งประเทศไทยใช้การตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นวิธีมาตรฐานโลก โดยเก็บตัวอย่างได้ 2 วิธี คือจากการป้ายหลังโพรงจมูก หรือจากลำคอ ทราบผลการตรวจประมาณ 4-5 ชั่วโมง และเก็บน้ำลาย

สำหรับประชาชน สามารถเก็บน้ำลายด้วยตัวเอง และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR หาสารพันธุกรรมของไวรัสเช่นเดียวกัน ซึ่งมีข้อดีคือตรวจได้จำนวนมาก ใช้ระยะเวลาในการเก็บเชื้อรวดเร็ว และตรวจรวมเป็นกลุ่มได้ เมื่อพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มจะทำการตรวจแยกรายบุคคล

2. การตรวจหาแอนติบอดี้ หรือภูมิคุ้มกันในร่างกาย เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกาย หลังการติดเชื้อ ซึ่งจะใช้การส่งตัวอย่างเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือใช้ชุดตรวจเร็ว Rapid Test ใช้สนับสนุนการวินิจฉัย การสำรวจทางระบาดวิทยา หรือศึกษาความชุกในชุมชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT