ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เจออีก! ‘เชียงใหม่’ ติดโควิด-19 เพิ่ม 3 คน ในนี้ 2 รายเอี่ยว ‘ร้านริเวอร์ไซด์’

วันนี้ (11 ม.ค.) เจออีก! “เชียงใหม่” ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ในจำนวนนี้ 2 คนเอี่ยว “ร้านริเวอร์ไซด์” เป็นลูกค้า-แม่ครัว

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำวันนี้ (11 ม.ค. 64) ว่า จากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งที่ 9/2564 ซึ่งเป็นเรื่องมาตรการการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองถึงความจำเป็นที่จะเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่

โดยหนังสือดังกล่าวถ้าเป็นเอกสารรับรองความจำเป็นที่จะเดินทางเป็นการทั่วไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง หรือจะเป็น ปลัด องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หัวหน้าสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต ยา น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ก็ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองเอกสาร ส่วนเอกสารรับรองความจำเป็นต้องติดต่อราชการให้หัวหน้าส่วนราชกาหรือหน่วยงานที่บุคคลไปติดต่อราชการเป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อ

โควิด-19 เชียงใหม่ ร้านริเวอร์ไซด์

นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานสืบสวนโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบการระบาดในสถานบันเทิงที่ผ่านมา สำหรับการตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มพนักงานและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ในวันที่ 3-5 มกราคม 2564 สะสมจำนวน 162 ราย

โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปใช้บริการที่ ร้านริเวอร์ไซด์ ในวันดังกล่าว สามารถเข้ารายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงที่โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (12 ม.ค. 64) ระหว่างเวลา 09.30-14.30 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดจากกลุ่มสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 กลุ่มที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ในวันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม 3 ราย ได้แก่

  • ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 66 (CM 66) ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 29 ปี

ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 55,56,58 และ BKK1 โดยนั่งร่วมโต๊ะที่ ร้านริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2564

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม ได้รับแจ้งว่ามีเพื่อนติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 6 มกราคมผลเป็นลบ แต่ได้กักตัวที่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโควิด-19 รับรักษาตัวห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์

โควิด-19 เชียงใหม่ ร้านริเวอร์ไซด์

  • ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 67(CM 68) ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 45 ปี

ที่อยู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาชีพแม่ครัวร้านริเวอร์ไซด์ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ที่เป็นพนักงานในร้าน ไม่มีอาการใดๆ รับรักษาที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โควิด-19 เชียงใหม่ ร้านริเวอร์ไซด์

  • ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 65(CM 65) ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 18 ปี

ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม แต่ไม่มีประวัติเสี่ยงสัมผัส จึงไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ได้รับการรักษาและรับคำแนะนำให้กลับไปพักที่บ้าน

ผู้ป่วยพักที่บ้านตลอด วันที่ 8 มกราคม อาการไม่ดีขึ้น จึงกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง และได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 10 มกราคม 2564 รับรักษาตัวห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพื่อหาต้นตอและประวัติเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อ

เบื้องต้นทราบว่าได้มีการไปร่วมงานเลี้ยงรวมญาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา ทางทีมสอบสวนโรคได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ รอผลตรวจช่วงค่ำวันนี้

“จากข้อมูลวันนี้ที่มีข่าวออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อ 3 รายและมีเด็ก 2 ขวบอยู่ด้วยนั้น ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ในช่วงนี้มีเด็กอายุ 2 ขวบที่เข้ารับการตรวจมีแค่ลูกของผู้ติดเชื้อรายที่ 51 ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวอร์มอัพ ผลการตรวจครั้งที่ 1 ยังไม่พบเชื้อ กำลังตรวจในครั้งที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งยังรอผลการตรวจ จึงขอยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้ออายุ 2 ขวบในวันนี้เป็นข่าวเท็จ” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว

ทั้งนี้ อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนขอให้พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่อง โควิด-19 อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม อาจทำให้สังคมสับสน และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข่าวเท็จผ่านสื่อออนไลน์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team