ดูหนังออนไลน์
Circular Economy

‘พลาสติก (คืน) สุข’ โครงการเชื่อมแพลตฟอร์ม ‘GC-OR’ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เชื่อมแพลตฟอร์ม 2 องค์กร สร้าง Loop Connecting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ และองค์กรผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) ได้ร่วมผนึกกำลัง ก่อตั้ง “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” รับพลาสติกใช้แล้วเพื่อนำกลับสู่ระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU โครงการพลาสติก (คืน) สุข ระหว่าง GC และ OR พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เป็นผู้แทนลงนาม

“โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้ว กลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่างๆ

GC เห็นว่า OR เป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เหมาะที่จะตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้ว ที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

ดร.คงกระพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

  • Smart Operating     ในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต
  • Responsible Caring ในส่วนผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • Loop Connecting     การสร้างแนวร่วม ด้วยการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิด และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน เข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ

GC ได้ตอบสนองแนวคิด Loop Connecting นี้ ด้วยการสร้าง “YOU เทิร์น Platform” ที่มีทั้งจุดรับขยะ (Drop Point) จุดรับขยะระบบดิจิทัลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point)  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application) เพื่อรองรับการขยายตัว ของแพลตฟอร์มดิจิทัล ในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าโรงงานแปรรูป เพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล

“ขอขอบคุณ OR ที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ ขยายผล “YOU เทิร์น Platform” โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มาเป็นจุดตั้ง “ถังพลาสติก (คืน) สุข” ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับ “YOU เทิร์น Platform” ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด”

ทางด้าน นางสาวจิราพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เปิดเผยว่า OR มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่

ที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่ม โครงการแยก แลก ยิ้ม มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ

นอกจากนี้ OR ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดเป็น โครงการขวดแลกยิ้ม ทดลองติดตั้ง ตู้รับคืนขวดพลาสติก PET ที่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปี 2561

“การได้ร่วมกับ GC จัดตั้งโครงการพลาสติก (คืน) สุข ถือเป็นการต่อยอดการดำเนินการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการแยกขยะของ OR ไปอีกขั้น ให้สามารถนำขยะพลาสติกที่แยกได้ ไปผ่านกระบวนการให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้จุดแข็งในเรื่องเครือข่ายที่ครอบคลุม และอยู่ในทำเลที่ตั้ง ที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกมาเป็นจุดเชื่อมให้ผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติก(คืน)สุขได้มากที่สุด” 

หากการดำเนินการทดลองวางจุดรับขยะ หรือ Drop Point ในเฟสแรก ได้แก่ ชั้น 1 อาคาร EnCo A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ และที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ – ลาดพร้าว ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ OR ก็พร้อมที่จะขยายการวางจุดรับที่สถานีบริการ PTT Station อื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึงทั่วประเทศต่อไป

นอกจากนั้น OR ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการนำสินค้า ที่ผลิตจากพลาสติกที่ทุกคนช่วยกันแยกมาใช้ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาจำหน่าย หรือทำกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ของ OR ได้อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านให้ความสำคัญกับการแยกขยะ เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team